Administratie

Lidmaatschap

Wil je net als die andere 600 enthousiaste mensen lid worden van voetbalvereniging c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen? Neem dan contact op met de ledenadministrateur Edwin Brouwer: tel.nr. 058 – 84 43 413 /e-mail:zwaluwenleden@hotmail.com of klik hier om je digitaal aan te melden.

Contributie / Lidmaatschap

De inning van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso elektronisch gegenereerd. De contributie wordt om praktische redenen over 12 maanden geïncasseerd, m.u.v. niet-spelende leden, en bedraagt voor het seizoen 2017/2018:

Categorie Contributie 2017-2018
Per maand Per jaar
Senioren € 19,00 228,00
JO19/MO19 (A-junioren) € 15,00 € 180,00
JO17/MO17 (B-junioren) € 15,00 € 180,00
JO15/MO15 (C-junioren) € 14,50 € 174,00
JO13/MO13 (D-pupillen) € 13,50 € 162,00
JO11/MO11 (E-pupillen) € 13,00 € 156,00
JO9/MO9 (F-pupillen) € 11,50 € 138,00
JO7 (mini) - pupil € 5,00 € 60,00
Bijdrage kledingfonds jeugd/VR 1- malige incasso september € 25,00
Niet spelende leden € 47,50
Trainende leden/45+/35+ € 85,00

Kledingfonds

klik hier voor meer informatie over het kledingfonds

Gezinskorting

Bij meerdere leden wonend op één adres geldt, dat het oudste lid de volledige contributie betaalt, en krijgt ieder volgend lid € 12,- korting op de jaarcontributie.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen per email worden doorgegeven aan de ledenadministrateur E. Brouwer.

Minimaregelingen

Voor sommige mensen met een laag inkomen is het moeilijk rond te komen. Hierdoor kunnen mensen soms de contributie van een sportvereniging moeilijk opbrengen. Hiervoor zijn er regelingen beschikbaar, waarbij de kosten van het lidmaatschap van een sportclub, zoals Zwaluwen, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.
Wilt u een beroep doen op een dergelijke regeling? Zoek dan zelf contact met 1 van onderstaande instanties:
Stichting leergeld
Postbus 2588
8901 AB Leeuwarden - info@Leergeldleeuwarden.nl
of
Jeugdsportfonds Friesland
De Opslag 61
8448 GV HEERENVEEN - friesland@jeugdsportfonds.nl

Spelregels lidmaatschap en contributiebetaling

Wil je als lid bedanken, dan dient dit voor 1 juli schriftelijk of per e-mail te gebeuren aan de ledenadministratie van de vereniging. Volgens de statuten van de vereniging is een lid, wanneer hij in de loop van het seizoen bedankt, nog contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen, dus t/m 30 juni. Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging, dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen. Dit houdt in dat de overschrijving voor 1 juni moet zijn ingediend bij de KNVB.

Leden die niet aan de verplichting voldoen om contributie te betalen

Leden zijn volgens de statuten (art. 12) van de vereniging verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap indien door een lid niet aan de contributieverplichting wordt voldaan.

Overschrijving naar een ander voetbalclub

Indien een lid het lidmaatschap bij C.S.V. De Leeuwarder Zwaluwen op wil zeggen om bij een andere voetbalvereniging te gaan spelen, dient hij /zij zelf overschrijving van het lidmaatschap bij de ledenadministratie aan te vragen. Overschrijving vindt digitaal plaats via Sportlink. Zolang een lid niet heeft voldaan aan de contributiebetaling zal C.S.V De Leeuwarder Zwaluwen geen uitvoering geven aan verzoeken tot overschrijving naar een andere voetbalclub.