Bankgegevens Leeuwarder Zwaluwen gewijzigd

Op 1 oktober 2019 zijn wij als vereniging overgegaan naar een nieuwe bank. Voorheen bankierden wij bij ING, maar i.v.m. de nieuwbouw, en de daarmee samenhangende financiering is dat vanaf heden de ABN Amro bank. Hiermee is ook ons rekeningnummer gewijzigd. 

Per 1 oktober is het nieuwe rekeningnummer van de c.s.v. De Leeuwarder Zwaluwen:
NL40ABNA0825 8718 08

Contributie, kledingfonds en automatische incasso?
Als je gebruik maakt van automatische incasso hoef je niets te doen; de verschuldigde bedragen worden door ons geïncasseerd onder hetzelfde incassant-ID. Voor het eerst de contributie over de maand oktober 2019, deze zal rond 4 oktober worden verwerkt.

Schrijf je zelf automatisch de premie over?
Als je zelf een automatische overschrijving hebt ingeregeld, dan verzoeken wij je vriendelijk deze aan te passen.

Bestuur c.s.v. De Leeuwarder Zwaluwen