Agenda

jan
26
di
Algemene Ledenvergadering
jan 26 @ 20:00 – 21:30
Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 26 januari 2021 houden we om 20.00 uur digitaal onze Algemene Ledenvergadering. Ondanks corona hebben wij op veel gebieden momenteel toch de wind in de zeilen en als bestuur willen wij dit graag toelichten. Daarnaast zijn er wat wisselingen in het bestuur.

Onze penningmeester Jan Dijkstra gaat na 11 jaar met ‘penningmeester pensioen’ en treedt af als bestuurslid. Als vervanger dragen wij Jan Friemann voor, die al jaren lid van onze vereniging is en gepokt en gemazeld is in de financiële wereld. Daarnaast dragen wij Tessa Schippers voor als bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal. Tessa is al jarenlang lid, oud-eerste elftalspeelster en momenteel contactpersoon van onze meiden- en vrouwencommissie. Als je tegen de benoeming van Tessa of Jan bent, dan kun je dit gemotiveerd kenbaar maken via bestuur@leeuwarderzwaluwen.nl.

Je kunt je via de mail aanmelden voor de bijeenkomst bij bestuurslid Sytske Balt. Een week voor de ALV ontvang je dan de link naar de vergadering in je mailbox.

Agenda
1. Welkom & opening
2. Vaststellen agenda & rondvraag
3. Jaarverslag 2019-2020
    – de hoogtepunten van het afgelopen seizoen in vogelvlucht
    – financieel jaarverslag 2019-2020, verslag kascontrole commissie en begroting 2020-2021
4. Verkiezingen bestuursleden
    – Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Dijkstra
    – Kandidaten: Jan Friemann (penningmeester) en Tessa Schippers (bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal)
5. Notulen ALV 25 november 2019
6. Rondvraag
7. Sluiting uiterlijk 21.00u