Contributie 2018-2019

De nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 zijn inmiddels bekend en staan op de pagina contributie. De contributie wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van 7 voetbalverenigingen uit Leeuwarden e.o. Naast de reguliere aanpassing geldt vanaf het seizoen 2018-2019  een toeslag voor de nieuwbouw, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21-06-2017.

De volgende toeslagen m.b.t. de nieuwbouw zijn verwerkt in de contributiebedragen:

  • spelende leden: € 1,00 per maand
  • trainende leden, 35+/45+ € 7,50 per jaar
  • niet-spelende leden € 5,00 per jaar

Contributie juli 2018

In de week van 2 t/m 8 juli worden voor de eerste keer de contributies voor 2018-2019 afgeschreven van je bankrekening. Voor spelende leden is dit het maandbedrag. Voor niet-spelende leden, trainende leden en 35+/45+ wordt de jaarcontributie in 1x afgeschreven.