Contributie 2021-2022

De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn inmiddels doorgerekend. Zoals bekend wordt de bijdrage berekend aan de hand van het gemiddelde van 8 voetbalverenigingen uit Leeuwarden en omstreken. Op basis van dit vergelijk zou een gemiddelde stijging van ca. 12,- euro per lid per jaar gerechtvaardigd zijn. Het bestuur heeft besloten om voor komend seizoen hiervan af te wijken, en geen verhoging toe te passen. Dit als tegemoetkoming voor het beperkte aanbod van afgelopen seizoen als gevolg van de coronacrisis. De toeslag voor de nieuwbouw, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2017, blijft gehandhaafd. 

De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 staan op onze website onder de pagina contributie.

Contributie juli 2021
In de week van 5 t/m 11 juli worden voor de eerste keer de contributies voor 2021-2022 afgeschreven van je bankrekening. Voor spelende leden is dit het maandbedrag. Voor niet-spelende leden, trainende leden en 35+/45+ wordt de jaarcontributie in 1x afgeschreven.

Bestuur C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen