Contributie seizoen 2020-2021

De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn inmiddels doorgerekend: de contributie is komend seizoen hetzelfde als in het afgelopen seizoen. 

Zoals bekend wordt de contributie berekend aan de hand van het gemiddelde van 8 voetbalverenigingen uit Leeuwarden e.o. Op basis van deze vergelijking zou een gemiddelde stijging van ca. € 10,- per lid per jaar gerechtvaardigd zijn. Het bestuur heeft besloten om voor komend seizoen hiervan af te wijken en geen verhoging toe te passen. Dit als tegemoetkoming voor het beperkte aanbod van afgelopen seizoen a.g.v. de coronacrisis. De toeslag voor de nieuwbouw, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2017 blijft gehandhaafd.

De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 staan op onze website op de pagina contributie.

Contributie juli 2020
In de week van 6 t/m 12 juli worden voor de eerste keer de contributies voor 2020-2021 afgeschreven van je bankrekening. Voor spelende leden is dit het maandbedrag. Voor niet-spelende leden, trainende leden en 35+/45+ wordt de jaarcontributie in 1x afgeschreven.