Contributie 2017/2018

 

Eind juni 2018 zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2018/2019 bekend.
De contributie voor 2017/2018 is:

Senioren € 19,00 per maand / € 228,00 per jaar
JO19/MO19 (A-junioren) € 15,00  per maand/ € 180,00 per jaar
JO17/MO17 (B-junioren) € 15,00  per maand/ € 180,00 per jaar
JO15/MO15 (C-junioren) € 14,50  per maand/ € 174,00 per jaar
JO13/MO13 (D-pupillen) € 13,50  per maand/ € 162,00 per jaar
JO11/MO11 (E-pupillen) € 13,00  per maand/ € 156,00 per jaar
JO9/MO9 (F-pupillen) € 11,50  per maand/ € 138,00 per jaar
JO7 (mini) – pupil € 5,00  per maand/ € 60,00 per jaar
Bijdrage kledingfonds jeugd/VR € 25,00 per jaar
Niet spelende leden € 47,50 per jaar
Trainende leden/45+/35+ € 85,00 per jaar

Vaststelling contributie
Elk jaar wordt de contributie berekend door het gemiddelde te nemen van de contributies van een 8-tal regionale verenigingen. Daarbovenop komt in het seizoen 2018/2019 een toeslag van € 1,- per maand voor de nieuwbouw (zoals is besloten op de algemene ledenvergadering op 21 juni 2017).

Voor spelende leden wordt de jaarcontributie per maand geïncasseerd (verdeeld over 12 maanden. Voor niet-spelende leden, trainende leden, 45+ en 35+ is dit een eenmalige incasso voor het gehele seizoen. Vanaf juli worden de contributies voor het nieuwe seizoen weer afgeschreven.

Wedstrijd- en presentatiekleding
De wedstrijd- en presentatiekleding voor de junioren worden geleverd door de Leeuwarder Zwaluwen (en blijven ook van de Leeuwarder Zwaluwen). Hiervoor betaal je jaarlijks een verplichte bijdrage van € 25,-. Dit bedrag wordt in september afgeschreven.

Gezinskorting
Bij meerdere leden wonend op één adres geldt, dat het oudste lid de volledige contributie betaalt, en krijgt ieder volgend lid € 12,- korting op de jaarcontributie.

Leden die niet aan de verplichting voldoen om contributie te betalen
Leden zijn volgens de statuten (art. 12) van de vereniging verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap als een lid niet aan de contributieverplichting voldoet.

Minimaregelingen
Voor sommige mensen met een laag inkomen is het moeilijk rond te komen. Hierdoor kunnen mensen soms de contributie van een sportvereniging moeilijk opbrengen. Hiervoor zijn er regelingen beschikbaar, waarbij de kosten van het lidmaatschap van een sportclub, zoals de Leeuwarder Zwaluwen, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Wil je een beroep doen op een dergelijke regeling? Zoek dan zelf contact met één van onderstaande instanties:

Stichting Leergeld
Postbus 2588
8901 AB Leeuwarden – info@leergeldleeuwarden.nl

of

Jeugdsportfonds Friesland
De Opslag 61
8448 GV HEERENVEEN – friesland@jeugdsportfonds.nl