Contributie

 

De contributie voor het seizoen 2021-2022 is:

Categorie Totaal per jaar* Contributie per maand* Kledingbijdrage per jaar
Senioren (veld) € 281,- € 20,50 € 35,-
Senioren (zaal) € 281,- € 20,50 € 35,-
Senioren (veld + zaal) € 371,- € 28,- € 35,-
JO19/MO19 (A-junioren, 17 t/m 18 jaar) € 234,- € 17,- € 30,-
JO17/MO17 (B-junioren, 15 t/m 16 jaar) € 228,- € 16,50 € 30,-
JO15/MO15 (C-junioren, 13 t/m 14 jaar) € 222,- € 16,- € 30,-
 JO13/MO13 (D-junioren, 11 t/m 12 jaar) € 216,- € 15,50 € 30,-
JO11/MO11 (E-pupillen, 9 t/m 10 jaar) € 207,- € 14,75 € 30,-
 JO9/MO9 (F-pupillen, 6 t/m 8 jaar) € 192,- € 13,50 € 30,-
Kabouters (jonger dan 6 jaar) € 102,- € 6,- € 30,-
Trainende leden / 45+ / 35+ € 135,- € 8,33 € 35,-
 Niet spelende leden € 55,- € 4,58 € –

*Dit is inclusief toeslag voor de nieuwbouw, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2017.

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Bij aanmelding als lid geef je daar een machtiging voor. De contributie wordt om praktische redenen over 12 maanden geïncasseerd, m.u.v. niet-spelende leden.

Kledingfonds
De wedstrijd- en presentatiekleding voor de jeugd en de Vrouwen 1 wordt geleverd door de Leeuwarder Zwaluwen (en blijft ook van de Leeuwarder Zwaluwen). Hiervoor betaal je jaarlijks een verplichte bijdrage van € 30,- voor jeugdleden en € 35 voor senioren. Dit bedrag wordt in september 2021 afgeschreven. Hier kun je meer lezen over het kledingfonds.

Gezinskorting
Bij meerdere leden wonend op één adres geldt, dat het oudste lid de volledige contributie betaalt, en krijgt ieder volgend lid € 12,- korting op de jaarcontributie.

Minimaregelingen
Voor sommige mensen met een laag inkomen is het moeilijk om rond te komen en is de contributie van een sportvereniging niet op te brengen. Voor deze mensen zijn regelingen beschikbaar, waarbij de kosten van het lidmaatschap van een sportclub, zoals de Zwaluwen, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Wil je een beroep doen op een dergelijke regeling? Zoek dan zelf contact met één van onderstaande instanties:

  1. Stichting leergeld, Postbus 2588, 8901 AB Leeuwarden – info@Leergeldleeuwarden.nl
  2. Jeugdsportfonds Friesland, De Opslag 61, 8448 GV HEERENVEEN – friesland@jeugdsportfonds.nl

Leden die niet aan de verplichting voldoen om contributie te betalen:
Als een lid de contributie niet (tijdig) betaalt, wordt hij/zij geschorst en uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten, totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan ook besluiten om het lidmaatschap te beëindigen als een lid niet aan de contributieverplichting voldoet.