Corona en contributie

“Moeten we nog steeds contributie betalen, nu de trainingen niet doorgaan vanwege het coronavirus?” Deze vraag krijgen we steeds vaker. Het antwoord op dit moment is: ja, tot nader bericht blijven we contributie van je rekening afschrijven. Hieronder leggen we uit waarom. 

Aangezien niemand weet wat de toekomst brengt, kunnen wij nu ook nog geen eenduidig antwoord geven op de vraag over contributie. In onze afwegingen hierover spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

1. STANDPUNT KNVB
Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het ministerie van VWS heeft naar ons bevestigd dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april en niet tot 1 juni. Dus pas na 6 april 2020 zal er meer duidelijkheid zijn.

2. FINANCIEEL
Vooralsnog lopen onze vaste kosten grotendeels door; er zijn geen signalen vanuit de overheid, KNVB en BV Sport op tegemoetkoming op de kosten. Tevens zullen de verplichtingen aangaande de gerealiseerde nieuwbouw moeten worden nagekomen. Daarnaast zijn er op dit moment geen kantine-opbrengsten, en enkele belangrijke evenementen kunnen niet plaats vinden. Denk daarbij aan het WK-frisbee en de thuiswedstrijd tegen Blauw Wit ’34. Hiermee valt een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging weg.

3. JURIDISCH
De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.

4. VERENIGING
Gelet op bovenstaande neemt het bestuur vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben.

5. RESUME
De contributie-inning blijft tot nader bericht regulier doorlopen. Daar waar mogelijk zal gesneden worden in de lopende kosten. Als deze crisis ook nog na april 2020 aanhoudt, en er meer duidelijk is vanuit de KNVB, dan zullen we op dat moment bekijken of e.e.a. nog steeds de juiste blijkt. Wij zullen hiervoor in overleg blijven met de KNVB en BV Sport. 

Mocht het komen tot een opschorting van contributie-betaling, zal het bestuur daarvoor een bijzondere Algemene Ledenvergadering moeten uitschrijven. Dat is gezien de huidige omstandigheden niet aan de orde. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

Bestuur C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen