Coronamaatregelen bij de Zwaluwen

Ook bij CSV de Leeuwarder Zwaluwen gelden een aantal coronamaatregelen. We snappen best dat dat niet altijd leuk is en dat het soms ook lastig is om je eraan te houden. Maar het is helaas op dit moment nodig. We doen daarom een beroep op al onze leden, vrijwilligers en gasten: houd je aan de regels en spreek elkaar erop aan, als je ziet dat iemand er even niet aan denkt. Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid. Alleen dan kunnen we ons sportcomplex openhouden en blijven voetballen. Daar kunnen we met elkaar voor zorgen!

Algemene maatregelen
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Ook als dat betekent dat je bijvoorbeeld een training, wedstrijd of vrijwilligersdienst moet missen.
– Houd 1,5 meter afstand (behalve tijdens trainingen en wedstrijden).
– Vermijd drukte.
– Was vaak je handen.
– Houd je je niet aan de regels? Dan word je één keer gewaarschuwd. Houd je je daarna nog steeds niet aan de regels, dan word je gevraagd om het terrein te verlaten.

Is het toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten?
– Ja, binnen en buiten sporten mag nog steeds.
– Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
– Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. 

Wanneer mag tijdens het sporten nu precies de 1,5 meter worden losgelaten?
– Tijdens de training en wedstrijden hoeven zowel jongeren als volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
– Tijdens alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine, moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden door volwassenen vanaf 18 jaar. Wisselspelers vanaf 18 jaar moeten langs de lijn en in de dug-out 1,5 meter afstand van elkaar houden.
– Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Dit geldt zowel tijdens trainingen en wedstrijden als daarbuiten.
– Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten wel afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder (en omgekeerd). Dit geldt zowel tijdens trainingen en wedstrijden als daarbuiten.

Zijn toeschouwers welkom bij wedstrijden en trainingen?
– Nee. Met ingang van 29 september 2020 zijn toeschouwers niet welkom bij wedstrijden en trainingen. Dit geldt in elk geval 3 weken. Daarna maakt de Rijksoverheid bekend of deze maatregel langer zal duren. 
– Teamleider(s) en trainer(s) mogen mee het terrein op.
– Rijd je kinderen t/m 17 jaar naar een uitwedstrijd, dan hoor je bij de teambegeleiding. Je mag dan blijven kijken naar de wedstrijd. We willen graag dat er zo weinig mogelijk ouders als teambegeleiding mee gaan. Er mag per kind sowieso nooit meer dan één begeleider mee!
– Als je je kind t/m 17 jaar naar een thuiswedstrijd brengt, ben je wel een toeschouwer en mag je dus niet blijven kijken.
– Zolang er geen toeschouwers bij de wedstrijden mogen  komen, is er ook geen pupil van de week bij de thuiswedstrijden van Zwaluwen 1 en Zwaluwen VR1.
– Speel je uit? Check dan altijd welke regels er bij de vereniging waar je speelt gelden. 

Waar melden mijn kind en/of ik mij als ons team bij de Leeuwarder Zwaluwen speelt?
– Iedereen (zowel Zwaluwleden als gasten) melden zich bij de hoofdingang. 
– Hier geef je aan bij welk team je hoort en hoeveel begeleiders dit team bij zich heeft (hier kan later langs de lijn op worden gecontroleerd). 
– Bij de hoofdingang kun je meteen de ranja voor in de rust meekrijgen (en later weer inleveren). 
– Kinderen kunnen ook weer opgehaald worden bij de hoofdingang. 

Kunnen we met ons team in een paar auto’s naar wedstrijden reizen?
– Reis zoveel mogelijk met alleen personen uit hetzelfde huishouden in één auto. 
– Zitten er toch meerdere personen uit verschillende huishoudens in één auto of busje? Dan is het advies om een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen, ook niet als zij bij een ander huishouden horen. Als je alleen rijdt of alleen met mensen uit je eigen huishouden, dan hoef je geen mondkapje te dragen.

Kunnen we gebruik maken van de boxen?
– Alle teams kunnen na áfloop van een wedstrijd of training gebruik maken van een box voor omkleden en/of douchen. Hierbij mogen maximaal 6 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de box, zodat ook in de box 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Er kan dus niet een heel team tegelijk omkleden en douchen, dit moet in ploegen gebeuren. We streven er naar om voor elk team twee boxen te reserveren.
– Vóór de wedstrijd of training kun je niet met je team in een box. Dit geeft het team dat voor jouw team heeft getraind of gespeeld voldoende tijd om in ploegen om te kleden en/of te douchen. Kom dus in sportkleding naar het complex.
– Tijdens de rust mogen er maximaal 6 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de box.
– Jeugd tot en met 17 jaar hoeft in de box geen afstand te houden. Zij mogen met het complete team tegelijk in de box. Teamleiders en trainers moeten (ook in de box) wel afstand houden tot elkaar en tot de jeugd. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
– De teambespreking wordt op het veld gedaan en niet in de box.
– Ouders/verzorgers mogen niet in de boxen komen; hiervoor is niet genoeg ruimte in de boxen.
– De teamleiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken met hun eigen team en het houden van toezicht op bovenstaande regels voor het gebruik van de boxen.

Is de kantine open?
Nee. Met ingang van 29 september 2020 is de kantine gesloten, ook voor vergaderingen en andere activiteiten. Dit geldt in elk geval 3 weken. Daarna maakt de Rijksoverheid bekend of deze maatregel langer zal duren.

Contactpersoon corona bij CSV de Leeuwarder Zwaluwen
Als je vragen hebt over de situatie en maatregelen bij de Leeuwarder Zwaluwen, dan kun je contact opnemen met bestuurslid Sytske Balt, 06-30840384. 

Zie ook:
Informatie van de Rijksoverheid over sport en corona
Het coronaprotocol van de KNVB