Coronamaatregelen tijdens trainingen

Jongeren tot en met 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen sinds 11 mei 2020 ook samen buiten trainen, mits zij 1,5 meter afstand houden. Tijdens alle trainingen en oefeningen gelden tot nader order speciale coronarichtlijnen. Deze staan hieronder beschreven.

Algemene instructies
– Heb je de afgelopen 24 uur zelf keelpijn, ben je snotterig of hoest je (ook al is het mild)? Blijf dan thuis.
– Als één van je gezinsleden koorts heeft blijf je ook thuis, ook al heb je zelf geen klachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
– Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
– Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
– Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen moeten zelf hun risico analyseren of zij op buitensportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
– Was je handen thuis voor en na de training.
– Luister steeds goed naar je trainer en volg de aanwijzingen op.

Aankomst- en vertrektijd
– Kom alleen naar het complex als er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
– Kom maximaal 5 minuten voor het begin van de training het terrein op.
– Blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op het veld actief zijn;
– Verlaat direct na de training het terrein verlaten (via het bruggetje). Daarmee voorkomen we overlap van teams.
– Vermijd drukte.

Looproute op het terrein
Op het terrein geldt éénrichtingsverkeer: ingang is rechts naast de sporthal, uitgang is via bruggetje naar kaatsveld. Iedereen moet zich aan deze looproute houden! De paden zijn smal, dus heen en weer geloop is absoluut niet mogelijk.

Extra instructies voor jeugd t/m 18 jaar:
– Houdt afstand van de trainers en andere volwassenen.
– Kom niet bij boxen of het materiaalhok, tenzij de trainer jou (persoonlijk) aanwijst om te helpen.
– Als er wordt getraind bij MKV volgen er aanvullende instructies.
– Graag veters goed strak doen met een dubbele knoop: de trainers strikken geen veters.

Voor kinderen die worden gebracht:
– Ouders brengen kinderen niet op het terrein maar zetten ze af bij de ingang (rechts naast sporthal). Ook tijdens de training kom je niet op het terrein (uitgezonderd van noodgevallen).
– Na afloop komen de kinderen zelfstandig over het bruggetje, je kunt ze daar opwachten.
– Rijdt niet met de auto het parkje in: je kunt rechts naast de sporthal op het nieuwe parkeerterreintje parkeren.
– Wees op tijd bij het ophalen. Zo voorkomen we overlap in de twee trainingsgroepen.
– Ouders houden ten alle altijd afstand van iedereen m.u.v. de eigen gezinsleden.

Extra instructies voor senioren:
– Houd altijd 1,5 meter van elkaar.
– Partijtjes spelen tijdens de training is niet toegestaan, omdat je dan niet 1,5 meter afstand kunt houden.
– Laat geen afval op het terrein en de velden achter (zoals lege flesjes en bierkratten).

Voorzieningen op het terrein
– De kantine is gesloten.
– Neem je eigen bidon mee.
– Spelers mogen niet in of bij het materiaalhok en de boxen komen.
– Tijdens de training zijn de wc’s naast het materiaalhok wel open, maar we willen hier zo weinig mogelijk gebruik van maken. Ga dus thuis nog even naar de wc.

Meer weten?
– Kijk de veelgestelde vragen over het coronavirus en sport op de website van de Rijksoverheid;
– Lees het Protocol verantwoord sporten (versie 1 juni 2020) van BV Sport.