Coronamaatregelen

 

Ook bij CSV de Leeuwarder Zwaluwen gelden een aantal coronamaatregelen. We snappen best dat dat niet altijd leuk is en dat het soms ook lastig is om je eraan te houden. Maar het is helaas op dit moment nodig. We doen daarom een beroep op al onze leden, vrijwilligers en gasten: houd je aan de regels en spreek elkaar erop aan, als je ziet dat iemand er even niet aan denkt. Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid. Alleen dan kunnen we ons sportcomplex openhouden en blijven voetballen. Daar kunnen we met elkaar voor zorgen!

Algemene maatregelen
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Ook als dat betekent dat je bijvoorbeeld een training, wedstrijd of vrijwilligersdienst moet missen.
– Houd 1,5 meter afstand (behalve tijdens trainingen en wedstrijden).
– Vermijd drukte.
– Was vaak je handen.
– Houd je je niet aan de regels? Dan word je één keer gewaarschuwd. Houd je je daarna nog steeds niet aan de regels, dan word je gevraagd om het terrein, de kantine of het terras te verlaten.

Is het toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten?
– Ja, binnen en buiten sporten kan weer.
– Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
– Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld.

Wanneer mag tijdens het sporten nu precies de 1,5 meter worden losgelaten?
– Tijdens de training en wedstrijden hoeven zowel jongeren als volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
– Tijdens alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine, moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden door volwassenen vanaf 18 jaar. Wisselspelers vanaf 18 jaar moeten langs de lijn en in de dug-out 1,5 meter afstand van elkaar houden.
– Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Dit geldt zowel tijdens trainingen en wedstrijden als daarbuiten.
– Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten wel afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder (en omgekeerd). Dit geldt zowel tijdens trainingen en wedstrijden als daarbuiten.

Zijn toeschouwers welkom bij wedstrijden en trainingen?
– Ja, bezoekers zijn welkom bij onze voetbalwedstrijden en trainingen. Buiten mogen maximaal 250 bezoekers komen kijken, binnen maximaal 100 mensen. Reserveren, een gezondheidscheck of toegewezen plaats is hierbij niet nodig.
– Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten wel afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder (en omgekeerd). 
– Schreeuwen, zingen en spreekkoren langs het veld is niet toegestaan.
– Voor wedstrijden waarbij meer dan 250 bezoekers worden verwacht, zullen aparte maatregelen worden getroffen.
– Langs de voetbalvelden wordt met markeringen 1,5 meter afstand aangegeven.
– Op tribunestoelen die met een kruis zijn gemarkeerd mag niemand zitten, zodat ook op de tribune steeds 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Kunnen we met ons team in een paar auto’s naar wedstrijden reizen?
Ja, dit mag. Als je met meerdere personen uit verschillende huishoudens in één auto of busje rijdt, dan is het advies om een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen, ook niet als zij uit bij een ander huishouden horen. Als je alleen rijdt of alleen met mensen uit je eigen huishouden, dan hoef je geen mondkapje te dragen.

Kunnen we gebruik maken van de boxen?
– Alle teams kunnen na áfloop van een wedstrijd of training gebruik maken van een box voor omkleden en/of douchen. Hierbij mogen maximaal 6 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de box, zodat ook in de box 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Er kan dus niet een heel team tegelijk omkleden en douchen, dit moet in ploegen gebeuren.
– Vóór de wedstrijd of training kun je niet met je team in een box. Dit geeft het team dat voor jouw team heeft getraind of gespeeld voldoende tijd om in ploegen om te kleden en/of te douchen. Kom dus in sportkleding naar het complex.
– Tijdens de rust mogen er maximaal 6 personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de box.
– Jeugd tot en met 17 jaar hoeft in de box geen afstand te houden. Zij mogen met het complete team tegelijk in de box. Teamleiders en trainers moeten (ook in de box) wel afstand houden tot elkaar en tot de jeugd. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
– De teambespreking wordt op het veld gedaan en niet in de box.
– Ouders/verzorgers mogen niet in de boxen komen; hiervoor is niet genoeg ruimte in de boxen.
– De teamleiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken met hun eigen team en het houden van toezicht op bovenstaande regels voor het gebruik van de boxen.

Is de kantine open?
– De kantine is open tijdens de normale openingstijden.
– In de kantine mogen maximaal 100 gasten aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief kantinevrijwilligers. Als er 100 gasten in de kantine zijn, mag er niemand extra bij. Hierbij wordt voor niemand een uitzondering gemaakt.
– Zowel in de kantine als op het terras houden alle gasten 1,5 meter afstand tot elkaar, tenzij ze uit één huishouden komen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten wel afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder (en omgekeerd).
– Alle gasten hebben een vaste zitplaats, zowel in de kantine als op het terras.
– Alle gasten wordt gevraagd om zich te registeren, voor een bron- en contactonderzoek van de GGD bij een eventuele besmetting. Deze registratie is op vrijwillige basis.
– In de kantine en op de trap naar de kantine gelden looproutes.
– Ruim je glazen, flesjes, chipszakjes e.d. zelf op. Hiermee voorkom je besmettingsgevaar voor onze vrijwilligers of degene die dat voor jou moet opruimen. Bij de bar staat een bak voor glaswerk en staan kratjes voor frisdrankflesjes, de rest kan in de prullenmand.
– Er wordt geen luide muziek gedraaid in de kantine.
– Er wordt niet gedanst in de kantine.
– Tafeltennis, biljarten en darten is voorlopig niet mogelijk.
– Houd je je niet aan de regels? Dan word je één keer gewaarschuwd. Houd je je daarna nog steeds niet aan de regels, dan word je gevraagd om de kantine of het terras te verlaten.

Zie ook:
Informatie van de Rijksoverheid over sport en corona
Informatie van de Rijksoverheid over horeca en corona
Het coronaprotocol van de KNVB