Grote Club Actie update

Beste sportvrienden en vriendinnen, de loten zijn geteld en jullie hebben flink je best gedaan, dat is een compliment waard! Uiteindelijk zijn er 1.100 loten aan de man gebracht. Een prachtig resultaat! De totale opbrengst zal, na aftrek van kosten en prijsjes ca. € 2.300,– bedragen. Een mooi bedrag voor onze clubkas. Een deel van de opbrengst zal worden besteed aan de aanschaf van 2 verplaatsbare doeltjes.

In week 51 maken we de prijswinnaars bekend via onze website en andere social media. De prijzen kunnen dan op een nader te bepalen tijdstip worden afgehaald in onze kantine. Meer informatie hieromtrent volgt z.s.m. Voor onze jeugdleden die een vergoeding in geld ontvangen zal, na berekening, het bedrag worden overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer (het rekeningnummer waarvan wij de contributie innen). 

Wij willen alle lotenverkopers hierbij hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage!
Met vriendelijke groet, Jan Dijkstra, Sytske Balt & Mariëlle Feenstra