Laatste oproep: opbrengst Grote Club Actie inleveren!

Nog niet iedereen heeft de verkoopopbrengst van de Grote Club Actie ingeleverd! Daarom de dringende oproep om dat zo snel mogelijk te doen. 

Inleveren kan vanaf 5 december 2018 op trainings- en wedstrijddagen bij Johan Rietdijk. Degenen die hun beloning nog tegoed hebben, kunnen deze dan tevens bij Johan afhalen.

Wij willen graag alles uiterlijk week 50 afgerond hebben.
Alvast hartelijk dank voor jullie inzet en medewerking. 

Met vriendelijke groet, Jan Dijkstra & Mariëlle Feenstra