Nieuwbouw


In 2018/2019 wordt op het terrein van de Zwaluwen een nieuw en energiezuinig sportcomplex gebouwd. De oude kantine en kleedruimten van de Zwaluwen zijn inmiddels gesloopt, en in plaats daarvan komt er een gloednieuw complex met o.a. een sporthal, kantine, kleedboxen, twee multifunctionele ruimten, het Zwaluwen clubh
uis en een terras op de 1e etage met uitzicht op het hoofdveld. Dit nieuwe complex komt in plaats van de oude sporthal Nylân (naast de Jumbo). 

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op basis van een initiatief van Van Wijnen en CSV de Leeuwarder Zwaluwen. De Sporthal Nijlân wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Van Wijnen. De sporthal wordt energiezuinig gebouwd. Dit betekent onder andere dat gekozen is voor gasloos bouwen en dat de sporthal voorzien wordt van 800m2 zonnepanelen op het dak. De sporthal bestaat straks uit drie, los van elkaar te gebruiken, gymzalen en is multifunctioneel inzetbaar voor veel verschillende gebruikers. Met de bouw van dit nieuwe, energiezuinige sportcomplex sluit Van Wijnen naadloos aan bij de transformatie die de wijk Nijlân doormaakt.

Het bijzondere is de integrale samenwerking van de afgelopen jaren met gemeente, CSV De Leeuwarder Zwaluwen, Van Wijnen, Stichting Sportwijk Nijlân, BV Sport, onderwijs, sportverenigingen, ABN AMRO en de wijk. Met als resultaat: een toekomstbestendig sportcomplex dat ruimte biedt aan voetbalvereniging CSV Leeuwarder Zwaluwen, meerdere scholen zoals Beyers Naudé, Piter Jelles, Gomarus en het CIOS (onderdeel van het Friesland College), sportverenigingen en onderwijs/sport gerelateerde commerciële activiteiten.

De sporthal wordt ondergebracht in de Stichting Sportwijk Nijlân met wortels in de wijk Nijlân. De ABN AMRO financiert de sporthal, BV Sport huurt en exploiteert de hal en na 30 jaar is de lening compleet afgelost en gaat de sporthal over naar de gemeente. Het onderhoud en energie is voor deze periode geborgd door Van Wijnen waardoor het complex er altijd goed bij staat. September 2019 is Sporthal Nijlân klaar voor gebruik.

2 december 2018 – We gaan de lucht in! 
Nu de bouw van de nieuwe sporthal Nijlân eenmaal is gestart gaat het heel erg snel. Elke dag ziet het terrein er weer anders uit! Nu we letterlijk ’de lucht in gaan’ wordt de vorm van de sporthal, met daarin ook onze nieuwe kantine, steeds beter zichtbaar. Lees hier meer: http://leeuwarderzwaluwen.nl/met-rasse-schreden-de-lucht-in/ (c) Foto’s: Robert Veenstra.

 

 

7 november 2018 – De nieuwbouw vanuit de lucht
Vanuit de lucht is goed te zien hoe de bouw van de nieuwe sporthal vordert!  Aan de grond zie je al wat onderdelen van de grond warmte installatie. Ook kun je goed zien waar de sporthal en de andere ruimten komen. (c) Foto’s: Robert Veenstra.

20 oktober 2018 – Sportieve aftrap start bouw sporthal Nijlân
De nieuwbouw van Sporthal Nijlân is van start! Met de onthulling van het bouwbord door kinderen uit verschillende jeugdvoetbalteams is de aftrap gegeven voor de start van de bouw van Sporthal Nijlân. De sporthal biedt onderdak aan voetbalclub CSV de Leeuwarder Zwaluwen, leerlingen van meerdere onderwijsinstellingen en het CIOS, sportverenigingen en onderwijs/sport gerelateerde commerciële activiteiten.

Een aantal jeugdspelers én een van de oudste leden van CSV de Leeuwarder Zwaluwen hadden de eer om de starthandeling voor de bouw van Sporthal Nijlân letterlijk af te trappen. De Leeuwarder Zwaluwen krijgen hun onderkomen in het nieuwe sportcomplex. Met veel enthousiasme beschoten de jeugdleden en Menno Ganzevoort (85) verschillende voorwerpen, waarbij uiteindelijk een drukknop tevoorschijn kwam. Bij de druk op de knop knalde confetti de lucht in en werd tegelijk het bouwbord onthuld.

       

 

7 maart 2018 – bomen gekapt
Vorige week is er begonnen met het kappen van de bomen op de heuvel is het nu een kale boel waar straks ons nieuwe clubhuis tot stand zal komen.

30 december 2017 – strippen tijdelijke clubhuis
In de nieuwsbrief m.b.t. de nieuwbouw hebben jullie kunnen lezen dat er voor de bouwperiode een vervangend tijdelijk clubhuis is aangeschaft. De “Zwaluwen-dagploeg” had al veel voorbereidingen getroffen en heeft woensdag en donderdag, met versterking, dit tijdelijke onderkomen geheel “gestript”. Diverse zaken zijn al overgebracht naar ons complex. Voorzitter Jan Adema zorgde ondertussen met een lunch voor de inwendige mens. Op 3 januari aanstaande zal het gebouw geheel uit elkaar worden gehaald en naar Zwaluwen worden gebracht. Hulde mannen voor jullie inzet!

 

             


23 december 2017 – tijdelijke kantine
De tijdelijke kantine (die nu nog tussen de NHL en CHN staat) is in afbouw, klaar voor verhuzing naar de Middelzeelaan! Daar wordt het ons nieuwe “tijdelijke clubhuis”.