Nieuwbouw update

De plannen voor een nieuw sportcomplex krijgen steeds meer vorm. We hopen in maart 2018 los te kunnen met de bouw, die zeker 8 maanden zal duren. Een hele uitdaging! In dit nieuwsbericht kun je meer lezen over het nieuwe complex en de laatste stand van zaken.

Het nieuwe sportcomplex
Het is de bedoeling om in 2018 op het terrein van de Zwaluwen een nieuw en energiezuinig sportcomplex te bouwen. De oude kantine en kleedruimten van de Zwaluwen worden gesloopt, en in plaats daarvan komt er een gloednieuw complex met o.a. een sporthal, kantine, kleedboxen, twee multifunctionele ruimten, het Zwaluwen clubhuis en een terras op de 1e etage met uitzicht op het hoofdveld. Dit nieuwe complex komt in plaats van de oude sporthal Nylân (naast de Jumbo).

In oktober 2015 hebben de Gemeente Leeuwarden, Van Wijnen Noord en de Leeuwarder Zwaluwen een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van deze nieuwe sporthal. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder, en in die tijd is er veel gebeurd. In januari 2018 zal definitief bekend worden of de nieuwbouwplannen door kunnen gaan. We hopen in april 2018 los te kunnen met de bouw, die zeker 8 maanden zal duren. Een hele uitdaging! Veiligheid op de bouwplaats zal het lastig maken om dit proces te versnellen, en daarnaast zullen we heel veel vrijwilligers nodig hebben.


De entree van de nieuwe sporthal.


Het sportcomplex gezien vanaf het parkeerterrein.


Plattegrond van het nieuwe sportcomplex.

De laatste ontwikkelingen

Definitieve besluitvorming: januari 2018
Op 23 november 2017 stond het al in de Leeuwarder Courant: om het nieuwe complex tijdig te kunnen opleveren, moet deze winter al met de bouw worden gestart. Voorzitter Jan Adema heeft aangegeven dat eerder niet mogelijk was, en dat er vertraging is opgetreden door de gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve besluitvorming is aan het nieuw te vormen college van B&W overgelaten. De verwachting is dat dit op zijn vroegst in de 4e week van januari 2018 wordt geagendeerd.

Financiën: sein lijkt op groen te kunnen
Op financieel gebied is er veel onderzoek gedaan en de seinen lijken op groen te kunnen. Positief nieuws is dat het Waarborgfonds voor de Sport een borgstelling heeft verleend. De financieringsmogelijkheden zijn goed verkend en van de Belastingdienst is positief nieuws verkregen m.b.t. het kunnen verrekenen van BTW.

Vergunningen & sonderingsonderzoek
We zijn in gesprek met bouwer Van Wijnen over het opleveren van het casco; alle vergunningen zijn aangevraagd. Op 4 december jl. is er op onze accommodatie zelfs al een sonderingsonderzoek uitgevoerd. Dat is een bodemonderzoek dat nodig is om o.a. te bepalen welke fundering nodig is.


Sonderingsonderzoek op 4 december 2017.

Tijdelijk clubhuis
Als onze oude accommodatie is afgebroken hebben we tijdelijke huisvesting nodig. Er deed zich een buitenkans voor: de unit die is gebruikt voor de samenwerking tussen de hogescholen Stenden en NHL kwam beschikbaar en is door ons gekocht om te gebruiken als vervangend clubhuis. De unit zal in de eerste week van januari 2018 moeten worden afgebroken (uit elkaar schroeven van spanten) en zal daarna op het zandtrainingsveld weer worden opgebouwd. Dit gaat trainingsruimte kosten en het zal nog enig puzzelwerk vergen om alle trainingen weer in te passen.


Deze unit hebben we gekocht om als tijdelijk clubhuis te gebruiken.

Inrichting van het nieuwe clubhuis
Voor het nieuwe clubhuis heeft de beheerscommissie gekozen voor een ‘bruin-café-sfeer’ met een gezellige, warme uitstraling en een ‘familiegevoel’. Niet te strak en modern, maar wel met moderne voorzieningen. Er komen een aantal verrijdbare plantenbakken in het clubhuis en de keuken wordt meer bij de kantine betrokken – plezieriger ook voor de vrijwilligers daar! Er komt een lange bar door de hele kantine met uitzicht op de velden. We willen met de jeugdleden in gesprek gaan over de inrichting van het clubhuis: zij kunnen immers heel goed aangeven wat zij willen!


Tijdens de nieuwbouwvergadering op 4 december 2017 hadden we emmers nodig: het lekte in het clubhuis…

CIOS Friesland College
Naast de Zwaluwen zal ook de CIOS-opleiding van het Friesland College het nieuwe sportcomplex gebruiken. In december 2017 hebben we een overleg met de directie van het CIOS over het gebruik en de inrichting. We hopen hierover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

De velden
De verwachting was dat het kunstgrasveld (het ‘B-veld’) 10 jaar mee zou kunnen, maar de kwaliteit gaat snel achteruit; er liggen erg veel korrels. Vervanging van dit veld ligt voor 2019 in de planning. Eerder kan niet, omdat dit niet gelijktijdig met ons bouwproces kan. We hopen met het overblijvende deel van het kunstgras het ‘kleine veldje’ te kunnen inrichten, maar we kunnen nog niet garanderen dat dit met succes gaat lukken. Het hoofdveld blijft een grasveld, maar moet wel worden vernieuwd. De vraag is of dit in de zomer van 2018 kan worden gerealiseerd. Rond de velden zal een nieuw omroepershok en scorebord worden geplaatst. Als het oude hok en bord is afgebroken, zal er eerst een tijdelijke voorziening komen.

Vrijwilligers gezocht!
De nieuwbouw is een ingrijpende wijziging die we niet zonder jullie hulp en inzet kunnen. De hele accommodatie gaat tegen de vlakte; er moeten tijdelijke voorzieningen komen en de nieuwe accommodatie zal casco worden opgeleverd. Dat betekent dat er na de oplevering de nodige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (bijv. schilderwerk en inrichting).

We willen er graag wat moois van maken en hiervoor zijn al de nodige ideeën geuit. Deels willen we dat met eigen geld financieren, en dat betekent dat er vanuit de vereniging ook geld moet worden gegenereerd om er een succes van te maken.

Help je ons mee? Meld je dan aan door ons een mail te sturen: vrijwilligersnieuwbouw@leeuwarderzwaluwen.nl. Ook als je nog niet weet waar je bij zou kunnen of willen helpen is je aanmelding van harte welkom; er is altijd wel een klus waarbij je hulp handig is!

Vanaf nu regelmatig een update
De nieuwbouwplannen worden steeds concreter, en dus gaan wij jullie vanaf nu regelmatiger gaan informeren. Dat doen we via een digitale nieuwsbrief en een speciale website over de nieuwbouw.

http://nieuwbouw.leeuwarderzwaluwen.nl

 

 

 

Verder denken we ook aan het opzetten van een digitale vraagbaak (in aanvulling op de inzet van onze huidige social media) en willen we jullie informeren tijdens de oudejaarsborrel, de nieuwjaarsbijeenkomst en natuurlijk de ALV (voornemen februari 2018). Heb je vragen? Stel ze ons gerust door ons te mailen op nieuwbouw@leeuwarderzwaluwen.nl!

Tot snel; we hopen op jullie te kunnen bouwen!
Wij wensen jullie een hele fijne kerst en een gelukkig 2018.

Het bestuur en de bouwcommissie.