uitgestelde ALV 2017

Beste leden van c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen

Wellicht heeft u de Algemene Ledenvergadering (ALV) welke betrekking heeft op het seizoen 2016-2017 gemist.
Dat is een terechte vaststelling, gezien de geldende statuten van de vereniging.

Echter wij hebben als bestuur besloten om hiervan eenmalig af te wijken, vanwege de eerder dit seizoen gehouden BALV.
De komende maanden verwachten we dat de belangrijkste beslissing in de geschiedenis van onze club wordt genomen in de nieuwe Gemeenteraad van Leeuwarden : namelijk nieuwbouw .
In dat kader hebben wij besloten de ALV uit te stellen tot februari 2018.
Wij willen u dan verslag doen over de stand van zaken inzake de nieuwbouw en direct verantwoording afleggen op die (financiële) zaken die betrekking hebben op het vorige seizoen.
In januari zullen wij een datum op de website plaatsen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag van u.

Met sportieve groeten namens het bestuur
Jan R. Adema
Voorzitter

Toernooi kalender

Ben jij voor je team nog op zoek naar een toernooi?

We hebben nu een:

Mocht je zelf een toernooi organiseren en zoek je nog deelnemende clubs geef het door via de gebruikelijke kanalen en we plaatsen het hier!

Schrijf u in of deel het in je team!

 

Stand van zaken Nieuwbouw

Wat is de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw? Hoe staat het met de besluitvorming, financiering en allerlei andere zaken? Vanaf 17.30 uur vanavond staken afgevaardigden van de diverse commissies hiervoor de hoofden bij elkaar. Op heel korte termijn zullen wij de informatie met u gaan delen via nieuwsbrieven, social media en website. Ook op de aanstaande oudejaarsborrel en nieuwjaarsreceptie zal dit onderwerp ongetwijfeld kort de revue passeren. Natuurlijk zal ook de ALV ingezet worden voor het delen van informatie en uiteindelijke besluitvorming. Vooruitlopend hierop kan er al gemeld worden dat er vandaag al sonderingsonderzoek op onze accommodatie werd verricht (hoe is de bodemopbouw; hoe lang zullen de heipalen straks moeten worden voor een goede fundering?). De 3e foto laat zien dat veranderingen ook hoognodig zijn.

 

De “vergadertijgers” togen positief huiswaarts Niet onbelangrijk bij een vereniging die de financiering helemaal zelf ter hand zal nemen en (mede daarom)- na casco oplevering – ook veel taken zelf wil oppakken. De toekomst lijkt hoopvol. Een fraaie nieuwe accommodatie lijkt dichterbij te komen. Mooi toch met een binnen enkele jaren al naderend eeuwfeest (15 aug. 2024)!!

Onze Sponsors