Organisatie en bestuur


CSV de Leeuwarder Zwaluwen is behalve een voetbalvereniging ook een familie, waar aandacht voor elkaar is. Iedereen is welkom en hoort er bij! Er is ruimte voor zowel prestatief als recreatief voetbal en er is evenveel aandacht voor het jongens- en herenvoetbal als voor het meiden- en damesvoetbal. CSV de Leeuwarder Zwaluwen blijft continu investeren, zowel wat betreft het voetbalspel als alles daar om heen. Met het nieuwe sportcomplex en daarin een prachtige kantine zijn we klaar voor de toekomst!

Hoofdbestuur
Mailadres hoofdbestuur: bestuur@leeuwarderzwaluwen.nl
Voorzitter: Gerbrand Busstra, (06) 42092223, gerbrand@busstra-advies.nl
Vicevoorzitter & Seniorencommissie: Gooitzen Feenstra, (06) 1502 3868, gooitzen.feenstra@planet.nl
Penningmeester: Jan Dijkstra, jand2908@gmail.com
Wedstrijdzaken: Herman Plutschouw, (06) 2170 8232, h.plutschouw@ziggo.nl
Commercie: Henk Busstra, (06) 5331 2197, henk.busstra@kpn.com
Facilitaire zaken: vacature
Secretaris: Wilanka Zeemering, (06) 8153 5932, wilankazeemering@hotmail.com
Beheercommissie: Adriaan Brouwer, (06) 4447 0199
Communicatie: Sytske Balt, (06) 3084 0384, s.balt@kpnmail.nl
Vrouwenvoetbal (beoogd bestuurslid): Tessa Schippers, (06) 20034708, tessa.schippers@hotmail.com 


Het hoofdbestuur (augustus 2020), van links naar rechts: Gerbrand Busstra, Tessa Schippers, Adriaan Brouwer, Sytske Balt, Henk Busstra, Gooitzen Feenstra en Jan Dijkstra. Niet op de foto: Wilanka Zeemering en Herman Plutschouw.

Jeugdbestuur
Mailadres jeugdbestuur: jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl
Algemeen, JO19: Sytske de Boer, (06) 4452 1350 / s.deboer@sfbo.nl
Scheidsrechters, toernooien, zaalcompetitie, JO17: Nico Stornebrink, (06) 2724 0835 / nicoalbertha@hotmail.com
Keepers, Voetbalschool, JO15: Robert de Vries, (058) 288 5822 / (06) 4420 9096 / r.vries140@chello.nl
Materialen, passen, spelregelbewijzen, JO13: Dick Visser, (058) 2166 677 / (06) 1118 6545 / visboer18@gmail.com
Trainingsschema, jeugdtrainers, JO6-JO11: Marco Hoekstra, (058) 2161 587 / (06) 1122 7712 / m.hoekstra13@chello.nl
Kleding: Hijlko van der Meer, (058) 2131 505 / (06) 3196 4646 / hijlkovandermeer@live.nl
Coördinator Meidenvoetbal: Peter Feenstra, (058) 2138 151 / (06) 2327 8239 / meidenvoetbal@leeuwarderzwaluwen.nl

Technische staf 1e selectie heren
Hoofdtrainer: Carlo Rietdijk
Assistent-trainer: Lody Roembiak
Keepertrainer: Anno Hoekstra
Fysiotherapeut: Anne-Harm Nauta
Grensrechter: Joop Rinsma
Materiaal: Bertus Ekema
Teammanagers: Ale Mosselman en Feite Postma

Coördinatoren
Hoofd Jeugdopleiding (O6 t/m O21): Johan Rietdijk, (06) 3740 1170 / johan_rietdijk@hotmail.com
Voetbaltechnisch coördinator: vacature
Coördinator JO19: Richard Poos, (06) 1010 3920 / richard.poos69@gmail.com
Coördinator JO17: Sytze Veltman, (06) 5263 0864 / s.veltman6@chello.nl
Coördinator JO15: Robert de Vries, (058) 288 5822 / (06) 4420 9096 / r.vries140@chello.nl
Coördinator JO13: Age-Jan van der Meer, (06) 5885 4212 / age-jan.vandermeer@koutersvandermeer.nl
Coördinator JO11: Durk van der Meij, (06) 5467 4590
Coördinator JO8 en JO9: vacature – via Marco Hoekstra, (058) 2161 587 / (06) 1122 7712 / m.hoekstra13@chello.nl
Coördinator JO6 en JO7: vacature – via Marco Hoekstra, (058) 2161 587 / (06) 1122 7712 / m.hoekstra13@chello.nl
Coördinator Vrouwen Senioren: Linda Trinks, (06) 4201 7030, trinkslinda@hotmail.com
Coördinator Meidenvoetbal: Peter Feenstra, (058) 2138 151 / (06) 2327 8239 / meidenvoetbal@leeuwarderzwaluwen.nl

Vertrouwenspersoon

Lieme Wijma, (058) 2137 801 / (06) 8100 8035 / lieme.corrie@hetnet.nl

Zakenclub

Sytze Visser, (06) 1291 9937, cameroun@live.nl

Diversen
Beheercommissie: Jan Hoog / Anton Hendriks, 06-23880632 / 0630975574 / kantine@leeuwarderzwaluwen.nl
Ledenadministratie & contributie: Edwin Brouwer, (058) 8443 413 / (06) 4635 2976 / zwaluwenleden@hotmail.com
Facilitaire Zaken & Nieuwbouw: Frans Hoeksma, (06) 5228 8871 / franshoeksma@gmail.com
Merchandise / kleding: Bea Rinsma, (06) 5159 8586 / bearinsma6@gmail.com, en Mariëlle Feenstra, (06) 5582 8335 / m.pouderoyen@hotmail.com
Sponsorcommissie: Henk Busstra, (06) 5331 2197 / henk.busstra@kpn.com
Communicatieteam: Sytske Balt, (06) 3084 0384 / s.balt@kpnmail.nl / communicatie@leeuwarderzwaluwen.nl
Commissie Meiden- en Vrouwenvoetbal: Wilfred Bruinsma (06) 1848 0948 wilfred.bruinsma@gmail.com
Consul: Age Hendriks, (06) 51112913