Trainingen jeugd t/m O11 weer van start, met maatregelen

Op 29 april 2020 gaan we weer van start met trainingen voor de jeugdteams t/m JO11/MO11! Als Leeuwarder Zwaluwen zijn we blij dat we weer activiteiten mogen ondernemen. Tegelijkertijd voelen we een grote verantwoordelijkheid om de kans op besmetting te minimaliseren. Daarom zullen we e.e.a. stapsgewijs opbouwen en strakke protocollen hanteren. 

Verzoek aan alle ouders: neem onderstaande aanwijzingen goed door, bespreek ze met je kinderen en volg de aanwijzingen nauwgezet op.

Trainingen woensdag 29 april 2020
16.30-17.30u, kunstgrasveld: JO7-1, JO7-2, JO8-1, JO8-2, JO8-3
17.45-18.45u, kunstgrasveld: JO9-1 

Trainingen donderdag 30 april 2020
16.30-17.30u, kunstgrasveld: JO10-1, JO10-2 en JO11-1
17.45-18.45u, kunstgrasveld: JO11-2, JO11-3 en MO11-1

Trainingen vanaf 4 mei 2020
Informatie over de week van 4-8 mei 2020 volgt later. We gaan bekijken of we de trainingen dan kunnen uitbouwen. Wellicht worden de tijden dan ook aangepast!

Brengen en halen
– Op het terrein geldt eenrichtingsverkeer: er is een aparte ingang en een aparte uitgang. 
– Iedereen moet zich aan deze looproute houden! De paden zijn smal, dus heen en weer geloop is absoluut niet mogelijk.
– De kinderen moeten worden gebracht aan de voorkant van de sporthal, en kunnen dan rechts om de sporthal het terrein op. Zie ook onderstaand kaartje.
– Breng je kinderen niet te vroeg: maximaal 5 minuten voor de aanvang van de training. 
– Ouders mogen de kinderen de eerste keer brengen en direct afzetten op het kunstgras bij de eigen trainers (die zijn dan al op het veld). Ouders blijven niet wachten tot de training begint, maar verlaten direct het terrein weer via het bruggetje. Blijven kijken bij de training kan dus niet. 
– De kinderen verlaten het terrein aan de rechterkant, via het bruggetje over de sloot. Op het grasveld in het parkje kunnen zij weer worden opgehaald aan het eind van de training. Ouders kunnen hier wachten op hun kinderen. Zie ook onderstaand kaartje.
– Wees op tijd bij het ophalen. Zo voorkomen we overlap in de twee trainingsgroepen.
– Houd bij het brengen en ophalen als ouders ook steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 
– Johan Rietdijk, het hoofd jeugdopleiding, let er op dat alle kinderen weer worden opgehaald. 

Maatregelen tijdens trainingen
Ook tijdens de trainingen houden we ons aan de landelijke maatregelen. 
– Het aantal teams dat normaal in één uur op een veld staat, verspreiden we nu over twee uur, zodat er meer ruimte is.
– Tussen de twee trainingsblokken houden we een kwartier ruimte, zodat de teams het veld weer kunnen verlaten voordat de andere teams er op komen. 
– Trainers en begeleiding houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van ouders. 
– Er is desinfecteermiddel voor de handen aanwezig. 
– Sanitair wordt goed schoon gehouden. 

Kantine en sporthal
– De kantine en de sporthal zijn nog steeds gesloten. 
– Ook de boxen zijn gesloten, er kan dus niet worden gedoucht.
– Tijdens de training zijn de wc’s naast het ballenhok wel open, maar we willen hier zo weinig mogelijk gebruik van maken. Laat je kinderen voor de training thuis nog even naar de wc gaan.

Trainingen voor de teams vanaf O13
Na deze week evalueren hoe we de week daarop de trainingen kunnen uitbreiden naar de oudere teams.

We kijken er naar uit de kinderen weer te zien!