uitgestelde ALV 2017

Beste leden van c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen

Wellicht heeft u de Algemene Ledenvergadering (ALV) welke betrekking heeft op het seizoen 2016-2017 gemist.
Dat is een terechte vaststelling, gezien de geldende statuten van de vereniging.

Echter wij hebben als bestuur besloten om hiervan eenmalig af te wijken, vanwege de eerder dit seizoen gehouden BALV.
De komende maanden verwachten we dat de belangrijkste beslissing in de geschiedenis van onze club wordt genomen in de nieuwe Gemeenteraad van Leeuwarden : namelijk nieuwbouw .
In dat kader hebben wij besloten de ALV uit te stellen tot februari 2018.
Wij willen u dan verslag doen over de stand van zaken inzake de nieuwbouw en direct verantwoording afleggen op die (financiële) zaken die betrekking hebben op het vorige seizoen.
In januari zullen wij een datum op de website plaatsen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag van u.

Met sportieve groeten namens het bestuur
Jan R. Adema
Voorzitter