Update: coronamaatregelen bij de Zwaluwen

Op 13 oktober 2020 heeft de Rijksoverheid nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, die ook voor de Leeuwarder Zwaluwen gevolgen hebben. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur. In de weken tot 27 oktober 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Voor de Leeuwarder Zwaluwen betekent dit het volgende:
– Geen trainingen in teamverband vanaf 18 jaar.
– Jeugd t/m 17 jaar mag nog wel trainen in teamverband. Voor de JO19-teams geldt dat alleen de teamleden die 17 jaar (of jonger) zijn nog mogen trainen; teamleden die 18 jaar of ouder zijn mogen niet met het team meetrainen. 
– Alle wedstrijden zijn afgelast, zowel voor jeugdteams als seniorenteams. 
– Onderlinge wedstrijden van jeugd t/m 17 jaar van onze eigen vereniging mogen nog wel (dus bijv. onze JO15 tegen onze JO17). 
– Er mogen geen toeschouwers bij trainingen en onderlinge wedstrijden komen kijken.
– De kantine is gesloten.
– De kleedkamers zijn gesloten. 
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kom dan dus niet naar de training.
– Was vaak je handen.


 

Veelgestelde vragen


Mag de JO19 als compleet team trainen?

Nee. Alleen de JO19-teamleden tot en met 17 jaar mogen in teamverband trainen. Alle JO19-teamleden van 18 jaar en ouder mogen niet meetrainen. De KNVB stelt weliswaar dat teams t/m O19 mogen sporten in teamverband, maar geeft daarbij wel aan dat de lokale noodverordening leidend is. In de Friese noodverordening wordt geen uitzondering gemaakt voor O19 teams: alleen jongeren tot en met 17 jaar mogen volgens de nieuwe noodverordening trainen. Daarom mogen ook bij de Leeuwarder Zwaluwen (helaas) alleen de JO19-teamleden t/m 17 jaar trainen. 

Mogen we als seniorenteam in kleine groepjes van 4 trainen?
Ja, maar niet op de voetbalvelden van de Leeuwarder Zwaluwen. We weten hoe lastig het is om voortdurend met maximaal 4 personen bij elkaar te blijven en niet tóch als team of groep bij elkaar te staan of zitten. We willen niet als ‘politieagenten’ voortdurend langs de velden gaan om alle seniorengroepjes te controleren. Daarom is ons terrein niet toegankelijk voor alle spelers vanaf 18 jaar die zelf willen trainen. Wil je toch met een aantal teamleden in een groepje van 4 trainen, zoek hiervoor hiervoor dan bijvoorbeeld een parkje op.

Wat als een speler van de Leeuwarder Zwaluwen positief test op corona?
Dit hebben we inmiddels al een aantal keer meegemaakt. Tot dusverre liepen deze personen het coronavirus altijd buiten de Leeuwarder Zwaluwen op, en niet binnen onze vereniging. Als één van onze leden positief wordt getest op het coronavirus volgen we altijd het advies van de GGD. In veel gevallen betekent dit dat de meeste trainingen gewoon door kunnen blijven gaan. De eventuele extra maatregelen die we treffen als een lid of vrijwilliger van de Leeuwarder Zwaluwen het coronavirus blijkt te hebben communiceren we ook altijd op onze website. 

Kan ik nog een afspraak maken met de fysiotherapeut of masseur?
Ja, de fysiotherapeut en masseur mogen hun werk nog steeds doen. Ze werken alleen op afspraak, waarbij ze je zullen vragen naar je gezondheid. Ook vragen ze je naar je contactgegevens, voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook als je 18 jaar of ouder bent (en dus niet kunt trainen) kun je nog steeds terecht bij de fysiotherapeut en masseur.

Wordt de contributie nog steeds afgeschreven?
Ja, we blijven de komende tijd gewoon de contributie afschrijven, ook voor de leden vanaf 18 jaar die nu niet kunnen trainen. Onze uitgaven gaan gewoon door en we hebben daarom de contributies hard nodig. Onderaan deze pagina, bij de toelichting op onze financiële situatie, vertellen we hier meer over.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de contributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?
Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Gaat de Algemene Ledenvergadering (ALV) in november 2020 door?
Nee. We mogen de ALV een aantal maanden opschuiven. We hebben daarom besloten om de ALV door te schuiven tot in elk geval ná de jaarwisseling. In de komende periode bekijken we of we dan weer een ALV kunnen houden. Als we de ALV niet langer kunnen uitstellen houden we zo nodig digitaal een ALV. Hier komen we nog op terug.

Gaan de jeugdzaalcompetitie en het kersttoernooi in de zaal deze winter door?
Nee. Zowel de jeugdzaalcompetitie als het kersttoernooi in de zaal gaan komende winter niet door.


 

Financiële gevolgen


Ook op financieel gebied heeft de coronacrisis gevolgen voor onze vereniging. De kantine zorgt elk jaar voor een groot deel van onze inkomsten. Nu deze opnieuw voor een (wellicht lange) tijd dicht gaat, is dat financieel natuurlijk een strop. 

Resultaat seizoen 2019-2020
Het seizoen 2019-2020 hebben we met positieve cijfers kunnen afsluiten, mede dankzij tegemoetkomingen vanuit de overheid en de trouwe steun van onze sponsoren, waarvan er geen enkele is afgehaakt. Ook de contributie is door bijna al onze leden gewoon betaald, ook in de maanden dat er helemaal niet kon worden gevoetbald. Daar zijn we heel erg blij mee!

Verwachting seizoen 2020-2021
Het seizoen 2020-2021 is voor ons als bestuur een groot vraagteken. Als de maatregelen op korte termijn worden versoepeld en we weer (meer) activiteiten mogen organiseren, dan hebben we goede hoop om ook komend seizoen positief af te sluiten. Niet met dikke cijfers, maar met elk resultaat boven de 0 zijn we als bestuur in deze situatie meer dan tevreden. Mochten we echter maandenlang in de huidige situatie blijven, dan gaat het op financieel gebied knellen. 

Als bestuur hebben we daarom het volgende besloten:

Contributie: we blijven maandelijks de contributie afschrijven, ook bij de leden die nu niet kunnen trainen. We verhogen de contributie echter níet vanwege de coronacrisis, zoals veel voetbalverenigingen wel doen. We hebben de contributie hard nodig om financieel gezond te blijven als vereniging. We mogen juridisch gezien als vereniging contributie blijven afschrijven, ook als we tijdelijk niet aan alle leden trainingen en wedstrijden kunnen bieden (in maart 2020 legden we al eens uit hoe dat zit). 

We doen een dringend beroep op al onze leden om begrip te hebben voor het door laten lopen van de contributie. De kosten die we gezamenlijk maken zullen we ook zoveel mogelijk met z’n allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Mocht je hier problemen mee hebben (bijvoorbeeld omdat je door de coronacrisis je inkomsten kwijt bent), dan begrijpen wij dat natuurlijk ook. Neem dan contact op met onze penningmeester Jan Dijkstra. Als je de contributie van je kinderen niet meer kunt betalen, dan kun je terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Uitgaven: tot nader order leggen we alle niet-noodzakelijke uitgaven stil of beperken we deze zoveel mogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van materiaal of kosten voor het aanpassen van onze accommodatie. 

Subsidies en noodregelingen: uiteraard benutten we als bestuur elke mogelijke subsidie, noodregeling en financiële steun die de overheid ons biedt. 


 

Vragen?

 

Neem dan contact op met Sytske Balt (bestuurslid / coronacoördinator, 06-30840384) of Gerbrand Busstra (voorzitter, 06-42092223).