Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Waarom heeft Leeuwarder Zwaluwen een vertrouwenspersoon?
Leeuwarder Zwaluwen wil natuurlijk een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….

Dat is dan ook één van de redenen waarom Zwaluwen een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Zwaluwen ?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
- pesten en gepest worden;
- het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
- ‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
- je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
- je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Zwaluwen op de juiste plaats is.
Wie is de vertrouwenspersoon van Leeuwarder Zwaluwen?

Lieme Wijma, Verlengde Schrans 58, 8932 NP Leeuwarden, tel. 058-2137801, lieme.corrie@hetnet.nl