De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon


De Leeuwarder Zwaluwen wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen op een leuke en veilige manier kan voetballen. We willen er alles aan doen om dingen als pesten, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.

Maar wat nu als er toch iets gebeurt waar je je niet prettig bij voelt? Vaak kun je dit heel goed bespreken met je teamleider, trainer of een bestuurslid. Maar het kan zijn dat die stap toch te groot is. In dat geval kan de vertrouwenspersoon je helpen: hij of zij biedt je een luisterend oor en helpt je bij eventuele vervolgstappen.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en behandelt alles wat hem of haar wordt verteld in vertrouwen. Alleen met jouw toestemming kan de vertrouwenspersoon anderen (zoals het bestuur) informeren over de inhoud van jouw melding. Samen met de vertrouwenspersoon bepaal je wat de volgende stappen zijn. Misschien heb je een goed advies nodig, of helpt de vertrouwenspersoon je door te bemiddelen. Via de vertrouwenspersoon kan ook de eerste stap naar professionele hulpverlening worden gezet.

Vertrouwenspersoon Leeuwarder Zwaluwen
Lieme Wijma, T. 058-2137801 / M. 06-81008035 / E-mail: lieme.corrie@hetnet.nl