Gezocht: secretaris en wedstrijdsecretaris

Wie maakt ons enthousiaste en gezellige hoofdbestuur compleet? Wij zijn op zoek naar een bestuurssecretaris én een wedstrijdsecretaris. Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Leeuwarder Zwaluwen en bestaat uit 9 bestuursleden. Het hoofdbestuur vergadert één keer in de maand.

Als lid van het hoofdbestuur heb je hart voor voetbal en in het bijzonder voor de Leeuwarder Zwaluwen. Je vindt het leuk om je samen met de rest van het bestuur in te zetten voor de vereniging. Alle leden van het hoofdbestuur zijn vrijwilligers en brengen verschillende professionele expertise met zich mee. Ervaring als secretaris of wedstrijdsecretaris is niet vereist, een gezonde dosis enthousiasme is wel handig! 🙂 Als bestuur zijn we niet vies van de handen uit de mouwen steken, maar hebben we ook veel lol met elkaar. We werken sámen en helpen elkaar. Want alleen kun je niks, met zijn allen kun je alles! 

Lijkt het jou leuk om ons bestuur te versterken, of zou je graag meer willen weten? Neem dan contact met ons op! Je kunt onze voorzitter Gerbrand Busstra bereiken op (06) 42092223 of gerbrand@busstra-advies.nl. Je kunt ook het hele hoofdbestuur mailen via bestuur@leeuwarderzwaluwen.nl.

Functieprofiel Secretaris
– Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
– Behandelen van ingekomen stukken.
– De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
– Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
– Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
– Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
– Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
– Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
– Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
– Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.


Functieprofiel Wedstrijdsecretaris (deelfunctie)
– Medeverantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB.
– Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden.
– Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden.
– Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien.
– Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en leiders.
– Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul.
– Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten.
– Het mede-organiseren van oefenwedstrijden en coördinerend optreden bij toernooien.
– Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken.