Overschrijvingen, contributie en kledingfonds

Het seizoen loopt ten einde, de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn inmiddels opgestart. Hieronder volgen nog enkele belangrijke mededelingen:

OVERSCHRIJVINGEN:

Op donderdag 15 juni 2017 00.00 uur sluit de termijn voor de overschrijvingen bij de KNVB.

Een overschrijving aanvragen doe je digitaal. Verenigingen regelen alle overschrijvingen via Sportlink Club. Dit geldt voor zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal en is van toepassing op alle amateurspelers in Nederland die uitkomen in de categorie A en de categorie B. Zorg ervoor dat het verzoek om overschrijving naar een andere club tijdig bij ons binnen is.

Overschrijvingen worden pas vrijgegeven als voldaan is aan alle (financiële) verplichtingen en de ter beschikking gestelde kleding is ingeleverd.

Algemeen overschrijvingen:

  • Voor alle overschrijvingen die in de overschrijvingsperiode worden aangevraagd geldt dat, ongeacht of er nog blokkades zijn, de overschrijving pas op 30 juni / 1 juli wordt doorgevoerd.
  • Als er op dat moment nog een (financiële) blokkade opgelegd is bij de persoon, dan kan de overschrijving niet plaatsvinden.
  • Vanaf 30 juni / 1 juli geldt voor alle overschrijvingen dat deze worden doorgevoerd, zodra er geen blokkade meer is die de overschrijving tegenhoudt.
  • Voor spelende leden die zich in de overschrijvingsperiode aanmelden bij een andere vereniging vindt op het moment van verwerking automatisch de afmelding bij de oude vereniging plaats.

Neem eventueel contact op met onze ledenadministrateur, Edwin Brouwer, of raadpleeg voor meer informatie: http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/overschrijvingen/nationale-overschrijvingen

 

WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP:

Opzeggingen dan wel wijzigingen in het lidmaatschap dient u schriftelijk of per mail door te geven aan onze ledenadministrateur Edwin Brouwer. Email: zwaluwenleden@hotmail.com. Graag voor 25 juni 2017! Per 1 juli wordt de gehele jaarcontributie door de KNVB vastgesteld o.b.v. het ledenbestand per die datum.

CONTRIBUTIE

De contributiebedragen voor het nieuwe seizoen worden, bij besluit van de ALV, berekend middels het gemiddelde van een 8-tal regionale verenigingen.

Voor spelende leden wordt de jaarcontributie per maand geïncasseerd, om praktische redenen is dit verdeeld over 12 maanden. Dus ook al zijn er in een bepaalde maand geen activiteiten, dan dient er toch contributie te worden voldaan.

Voor niet-spelende leden, trainende leden, 45+ en 35+ is dit een eenmalige incasso voor het gehele seizoen. Beide incassobatches voor het nieuwe seizoen zullen begin juli 2017 worden aangeboden bij de bank.

De nieuwe contributiebedragen zijn vanaf medio juni te vinden op onze website onder de button: CLUB, administratie.

Kledingfonds:

Het kledingfonds van Leeuwarder Zwaluwen voorziet in een kledingset voor alle jeugdleden en VR-senioren. Vanuit deze bijdrage wordt de aanschaf van de kleding gefinancierd. Periodiek wordt de kleding vervangen. In de tussenliggende periode beschikken de jeugdleden over een broekje, shirtje en presentatiepak. Voor sokken dient men zelf te zorgen.

Het presentatiepak is voorzien van een uniek nummer dat te herleiden is naar de gebruiker. Dit is handig bij vermissingen en biedt uitkomst bij de registratie van de presentatiepakken. Het systeem rondom de presentatiepakken is zo ingericht dat wanneer het pak te klein is geworden deze kan worden omgeruild voor een grotere maat.

De kleding blijft eigendom van de vereniging.  Indien je je lidmaatschap beëindigt, of over gaat naar de senioren,  dien je de verstrekte kleding weer in te leveren.

De verplichte bijdrage voor het kledingfonds bedraagt € 25,- per seizoen en wordt middels een automatische incasso eenmalig in de maand september van het lopende seizoen geïncasseerd.

Wordt u gedurende het seizoen lid, dan kan het presentatiepak worden afgehaald tegen betaling van € 25,-

Voor vragen inzake kleding en het kledingfonds kunt u zich richten tot: zwaluwenmerchandise@gmail.com

Het bestuur van Leeuwarder Zwaluwen