Update zaaltechniektraining

Komende vrijdag, 13 januari, gaan de zaaltechniektrainingen van Leeuwarder Zwaluwen van start. Fijn dat er weer zoveel kinderen (43!) meedoen aan deze trainingen!
Om een evenredige verdeling over beide uren te krijgen hebben we een beetje moeten schuiven en is de definitieve indeling als volgt:
16.30 tot 17.30 uur :        MO11 (meisjes E-pupillen) wijziging t.o.v. eerdere communicatie en JO9 (jongens F-pupillen)
17.30 tot 18.30 uur:         MO13 (meisjes D-pupillen) en JO11 (jongens E-pupillen)

Waar:
13 januari Sporthal Nylan (naast de JUMBO van Loonstraat)
20 januari LET OP!! Sporthal Aldlan  (Pieter Jelles)
27 januari Sporthal Nylan
3 februari Sporthal Nylan
10 februari Sporthal Nylan
De kosten voor de trainingen zijn 20 euro per persoon. Indien u dit bedrag nog niet heeft overgemaakt dan graag z.s.m. overmaken op rekeningnummer:
NL70 INGB 0003 7192 92 t.n.v. CSV De Leeuwarder Zwaluwen onder vermelding van naam kind en zaaltechniektraining.

Met sportieve groet,
Jeugdbestuur Leeuwarder Zwaluwen