Contributie 2023/2024

Hieronder staan de kosten voor het lidmaatschap van CSV de Leeuwarder Zwaluwen. Bekijk je deze pagina op een telefoon? Kantel dan even het scherm, anders zie je niet de volledige tabel. 

Categorie
Totaal per jaar*
Contributie per maand**
Kledingbijdrage per jaar***
Senioren (veld)
€ 293
€ 21,50
€ 35
Senioren (zaal)
€ 293
€ 21,50
€ 35
Senioren (veld + zaal)
€ 383
€ 29
€ 35
JO19/MO19 (A-junioren, 17/18 jaar)
€ 239
€ 17
€ 35
JO17/MO17 (B-junioren, 15/16 jaar)
€ 233
€ 16,50
€ 35
JO15/MO15/JO14/MO14 (C-junioren, 13/14 jaar)
€ 227
€ 16
€ 35
JO13/MO13/JO12/MO12 (D-junioren, 11/12 jaar)
€ 221
€ 15,50
€ 35
JO11/MO11/JO10 (E-junioren, 9/10 jaar)
€ 212
€ 14,75
€ 35
JO9/JO8/JO7 (F-junioren, 6/7/8 jaar)
€ 197
€ 13,50
€ 35
Kabouters (jonger dan 6 jaar)
€ 107
€ 6
€ 35
Trainende leden / 35+ / 45+
€ 137
€ 8,50
€ 35
Niet-spelende leden
€ 57
€ 4,75
€ 0

*Dit is inclusief toeslag voor de nieuwbouw, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2017.

** De contributie wordt via automatische incasso van je rekening afgeschreven. Bij aanmelding als lid geef je daar een machtiging voor. De contributie wordt om praktische redenen per maand van je rekening afgeschreven. Dus als je bijvoorbeeld in totaal € 293,- voor een heel jaar moet betalen, schrijven we elke maand € 21,50 van je rekening af. De bijdrage voor het kledingfonds zit hier niet bij in; dit bedrag wordt apart van je rekening afgeschreven.
Bij niet-spelende leden, alleen trainende leden, 35+ en 45+ wordt de contributie wel in één keer voor een heel jaar afgeschreven.

*** De bijdrage voor het kledingfonds wordt apart van je rekening afgeschreven. Meer informatie over het kledingfonds is te vinden op de pagina Kleding.

Gezinskorting

Als er meerdere leden op één adres wonen, dan betaalt het oudste lid de volledige contributie en krijgt ieder volgend lid € 12,- korting op de jaarcontributie.
Minimaregelingen

Voor sommige mensen met een laag inkomen is de contributie van een sportvereniging moeilijk of niet op te brengen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een regeling.

Wil je hier een beroep op doen? Zoek dan zelf contact met Stichting Leergeld in Leeuwarden of

Jeugdsportfonds Friesland in Heerenveen.

Contributie niet betaald

Als een lid de contributie niet (tijdig) betaalt, wordt hij/zij geschorst en uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten, totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan ook besluiten om het lidmaatschap te beëindigen als een lid niet aan de contributieverplichting voldoet.


WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

Copyright © 2024. All rights reserved.
Een Creatie van Calliope Creations