Contributie

De contributie voor het seizoen 2022-2023 is:

Categorie Totaal per jaar* Contributie per maand** Kledingbijdrage per jaar***
Categorie Senioren (veld)
Totaal per jaar* € 281,-
Contributie per maand** € 20,50
Kledingbijdrage per jaar*** € 35,-
Categorie Senioren (zaal)
Totaal per jaar* € 281,-
Contributie per maand** € 20,50
Kledingbijdrage per jaar*** € 35,-
Categorie Senioren (veld + zaal)
Totaal per jaar* € 371,-
Contributie per maand** € 28,-
Kledingbijdrage per jaar*** € 35,-
Categorie JO19/MO19 (A-junioren, 17 t/m 18 jaar)
Totaal per jaar* € 234,-
Contributie per maand** € 17,-
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie JO17/MO17 (B-junioren, 15 t/m 16 jaar)
Totaal per jaar* € 228,-
Contributie per maand** € 16,50
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie JO15/MO15 (C-junioren, 13 t/m 14 jaar)
Totaal per jaar* € 222,-
Contributie per maand** € 16,-
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie JO13/MO13 (D-junioren, 11 t/m 12 jaar)
Totaal per jaar* € 216,-
Contributie per maand** € 15,50
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie JO11/MO11 (E-pupillen, 9 t/m 10 jaar)
Totaal per jaar* € 207,-
Contributie per maand** € 14,75
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie JO9/MO9 (F-pupillen, 6 t/m 8 jaar)
Totaal per jaar* € 192,-
Contributie per maand** € 13,50
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie Kabouters (jonger dan 6 jaar)
Totaal per jaar* € 102,-
Contributie per maand** € 6,-
Kledingbijdrage per jaar*** € 30,-
Categorie Trainende leden / 45+ / 35+
Totaal per jaar* € 135,-
Contributie per maand** € 8,33
Kledingbijdrage per jaar*** € 35,-
Categorie Niet spelende leden
Totaal per jaar* € 55,-
Contributie per maand** € 4,58
Kledingbijdrage per jaar*** € –

*Dit is inclusief toeslag voor de nieuwbouw, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2017.

** De contributie wordt via automatische incasso van je rekening afgeschreven. Bij aanmelding als lid geef je daar een machtiging voor. De contributie wordt om praktische redenen per maand van je rekening afgeschreven. Dus als je bijvoorbeeld in totaal € 192,- voor een heel jaar moet betalen, schrijven we elke maand € 13,50 van je rekening af. Uitzonderingen hierop zijn niet-spelende leden, alleen trainende leden, 35+ en 45+. Bij deze leden wordt de contributie wel in één keer voor een heel jaar afgeschreven.

*** Meer informatie over het kledingfonds is te vinden op de pagina Kleding

Gezinskorting

Als er meerdere leden op één adres wonen, dan betaalt het oudste lid de volledige contributie en krijgt ieder volgend lid € 12,- korting op de jaarcontributie.
Minimaregelingen

Voor sommige mensen met een laag inkomen is de contributie van een sportvereniging moeilijk of niet op te brengen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een regeling.

Wil je hier een beroep op doen? Zoek dan zelf contact met Stichting Leergeld in Leeuwarden of

Jeugdsportfonds Friesland in Heerenveen.

Contributie niet betaald

Als een lid de contributie niet (tijdig) betaalt, wordt hij/zij geschorst en uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten, totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan ook besluiten om het lidmaatschap te beëindigen als een lid niet aan de contributieverplichting voldoet.


WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

Copyright © 2023. All rights reserved.
Een Creatie van Calliope Creations

Copyright © 2023. All rights reserved. Een Creatie van Calliope Creations