Aanmelden als lid

Wat leuk dat je lid wilt worden van de Leeuwarder Zwaluwen! Om je aan te melden kun je het aanmeldformulier hieronder invullen. Wil je je liever op papier aanmelden? Download dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina, print ‘m uit & lever ‘m ingevuld bij ons in.

persoonlijke informatie

Voornaam *
Adres *
Woonplaats *
Telefoon/mobiel *
Geslacht: *
Ingangsdatum lidmaatschap *
Achternaam *
Postcode *
Geboortedatum *
Email *
Inschrijven als: *

Zijn er meerdere familieleden, ingeschreven op hetzelfde adres als hierboven, spelend lid van onze vereniging? *

Gegevens vorige vereniging

Ben je ooit lid geweest van een andere voetbalclub? *
Wat is zijn/haar/hun naam?
Welke vereniging?
Welk seizoen voor het laatst?

Machtiging betaling contributie

Naam rekeninghouder *
Bankrekeningnummer *

Vrijwilliger

Help je ook mee als vrijwilliger? We vinden het belangrijk dat leden en ouders betrokken zijn bij onze vereniging. Zonder vrijwilligers kan de Leeuwarder Zwaluwen niet draaien! Hieronder staan een aantal vrijwilligerstaken aangegeven waar jij je als lid, of als ouder/verzorger van een jeugdlid, voor op kunt geven:

Vrijwilligersdiensten
Anders, namelijk:

Opmerkingen

Aanvullende opmerkingen:
Bijvoorbeeld: als je al weet in welk team je wilt gaan spelen, dan kun je dat in dit veld aangeven.

Ondertekening

Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden, statuten en reglementen van onze vereniging. De belangrijkste voorwaarden kun je onderaan deze pagina vinden.

Datum van ondertekening *

Persoonlijke informatie

Wat leuk dat je lid wilt worden van de Leeuwarder Zwaluwen! Om je aan te melden kun je het aanmeldformulier hieronder invullen. Wil je je liever op papier aanmelden? Download dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina, print ‘m uit & lever ‘m ingevuld bij ons in.

Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geslacht: *
Geboortedatum *
Telefoon/mobiel *
Email *
Ingangsdatum lidmaatschap *
Inschrijven als: *

Zijn er meerdere familieleden, ingeschreven op hetzelfde adres als hierboven, spelend lid van onze vereniging? *
Wat is zijn/haar/hun naam?

Gegevens vorige vereniging

Ben je ooit lid geweest van een andere voetbalclub? *
Welke vereniging?
Welk seizoen voor het laatst?

Machtiging betaling contributie

Naam rekeninghouder *
Bankrekeningnummer *

Vrijwilliger

Help je ook mee als vrijwilliger? We vinden het belangrijk dat leden en ouders betrokken zijn bij onze vereniging. Zonder vrijwilligers kan de Leeuwarder Zwaluwen niet draaien! Hieronder staan een aantal vrijwilligerstaken aangegeven waar jij je als lid, of als ouder/verzorger van een jeugdlid, voor op kunt geven:

Vrijwilligersdiensten
Anders (vul in)
Bijvoorbeeld: als je al weet in welk team je wilt gaan spelen, dan kun je dat in dit veld aangeven.

Ondertekening

Aanvullende opmerkingen:

Ondertekening

Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden, statuten en reglementen van onze vereniging. De belangrijkste voorwaarden kun je onderaan deze pagina vinden.

Datum van ondertekening *

Aanmelden als lid

Wat leuk dat je lid wilt worden van de Leeuwarder Zwaluwen! Om je aan te melden kun je het aanmeldformulier hieronder invullen. Wil je je liever op papier aanmelden? Download dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina, print ‘m uit & lever ‘m ingevuld bij ons in.

persoonlijke informatie


Gegevens vorige vereniging

Machtiging betaling contributie

Vrijwilliger

Help je ook mee als vrijwilliger? We vinden het belangrijk dat leden en ouders betrokken zijn bij onze vereniging. Zonder vrijwilligers kan de Leeuwarder Zwaluwen niet draaien! Hieronder staan een aantal vrijwilligerstaken aangegeven waar jij je als lid, of als ouder/verzorger van een jeugdlid, voor op kunt geven:

Opmerkingen

Ondertekening

Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden, statuten en reglementen van onze vereniging. De belangrijkste voorwaarden kun je onderaan deze pagina vinden.

Digitale handtekening

Heb je nog geen digitale handtekening? Dan kun je die hier maken. Teken simpelweg je handtekening in het witte vlak hieronder. Mocht het fout gaan, klik op de knop "Wissen" om het nogmaals te proberen. Wanneer je tevreden bent met het resultaat, kun je je handtekening opslaan door op de knop "Opslaan" te klikken. Daarna kun je je handtekening in het contactformulier hierboven uploaden vanaf je computer.

  Papieren aanmeldformulier

  Wil je je liever op papier aanmelden? Dat kan ook! Download dan hier het aanmeldformulier, print ‘m uit & lever ‘m ingevuld bij ons in.

  Spelregels lidmaatschap en contributiebetaling

  Het lidmaatschap
  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen (of het restant daarvan), en over deze volledige periode is contributie verschuldigd (restitutie vindt niet plaats). Enkel door schriftelijke opzegging, of per mail bij de ledenadministrateur (dus niet bij trainer en/of leider) van de vereniging, kan voor het lidmaatschap worden bedankt. Het mailadres van de ledenadministrateur is: zwaluwenleden@hotmail.com. Wil een lid bedanken, dan moet dit voor 1 juli schriftelijk of per e-mail gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. Volgens de statuten van de vereniging is een lid, wanneer hij in de loop van het seizoen bedankt, nog contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen, dus t/m 30 juni. Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging, dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen. Dit houdt in dat er voor 1 juni een overschrijvingsformulier moet zijn ingediend bij de KNVB.

  Contributie
  De inning van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend. De aanmelding kan niet elektronisch plaatsvinden omdat er een handtekening (van ouder of voogd) vereist is. De contributie wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd, m.u.v. niet-spelende leden. Leden zijn volgens de statuten (art. 12) van de vereniging verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap indien door een lid niet aan de contributieverplichting wordt voldaan.

  Overschrijving naar een ander voetbalclub
  Indien een lid het lidmaatschap bij CSV De Leeuwarder Zwaluwen op wil zeggen om bij een andere voetbalvereniging te gaan spelen, moet hij /zij zelf overschrijving van het lidmaatschap bij de ledenadministratie aanvragen. Deze zal een overschrijvingsformulier verstrekken, en hij moet dit formulier mede ondertekenen. Zolang een lid niet heeft voldaan aan de contributiebetaling zal CSV de Leeuwarder Zwaluwen geen uitvoering geven aan verzoeken tot overschrijving naar een andere vereniging.

  Spelerspas
  Met ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt toestemming gegeven om pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de digitale KNVB-spelerspas door Enschede/SDU en gedurende de geldigheid van de pas, deze gegevens te bewaren.

  WORD LID!

  Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

  Copyright © 2024. All rights reserved.
  Een Creatie van Calliope Creations