Historie

Vanuit de historie naar het jubileum 100 jaar

We zijn opgericht in de zomer van1924. De jubileumdatum zal op15 augustus 2024 zijn. Alhoewel voetballers altijd de volgende wedstrijd willen winnen en dus toekomstgericht zijn, is het soms leuk om ook naar het verleden te kijken. Hoe zijn we ontstaan en wat hebben we al gewonnen bijvoorbeeld. Gelukkig is er uit het tijdperk zonder websites en social media het nodige bewaard gebleven.

Jubileumboek 75 jaar

Ter gelegenheid van de viering van ons 75-jarig bestaan in 1999 heeft Chris Kruisinga de historie tot dan prachtig en uitvoerig verwoord in het boek “75 jaar Zwaluwen; het verhaal van een Leeuwarder voetbalclub”. Zijn terugblik is ondersteund met prachtige foto’s van Dick van der Heide(jr.). Voor geïnteresseerden in onze historie is dit boekwerk verplichte kost. Beide heren zijn niet meer onder ons, maar van hun nalatenschap zullen wij bij de viering van ons eeuwfeest dankbaar gebruik maken. Ook voor deze pagina is gebruik gemaakt van hun meesterwerk.

De periode van de oprichting; de naam, braakliggend terrein/Sonnenborg en het shirt

Tegen een bal schoppen kunnen velen, maar voor het oprichten en in stand houden van een vereniging zijn ook andere kwaliteiten nodig. De pioniers van onze club (natuurlijk benoemd in ons genoemde jubileumboek) begonnen met vergaderingen op nummer 196 Achter de Hoven en nummer 10 in de Pieter de Swartstraat. De bal zelf begon te rollen op een braakliggend terrein “achter het Rooie Dorp”. Een terrein met greppels, waarbij jassen fungeerden als doelpalen.
De meeste van onze oprichters kenden een christelijke achtergrond. Pas in 1932 werd de christelijke grondslag officieel in de reglementen van de club vastgelegd. Enkele andere oprichters hadden een band met de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC). De christelijke achtergrond bepaalde weliswaar dat er op zondags niet werd gevoetbald, maar de band met de AJC had tot gevolg dat voorkomen werd dat de protestantse aanhankelijkheid van onze club aan het Koninklijk Huis uitmondde in een oranje shirt en een naam “Oranje Nassau”. Een blauw shirt met witte kraag en manchetten en de naam Zwaluwen werd het compromis.

Het al genoemde braakliggende terrein werd verlaten. Aan de Troelstraweg kon Zwaluwen op Sonnenborg, op een veld met doelpalen, terecht. Het aantal tegenstanders in die eerste jaren was nog beperkt. Zwaluwen speelde regelmatig tegen teams van Leeuwarden. Het eerste huishoudelijk reglement van onze vereniging was dan ook voor een belangrijk deel ontleend aan het reglement van Leeuwarden.

Het 10-jarig bestaan; clubvlag, doelnetten, clubblad, Fonteinland en Schenkenschans

In 1934 werd het 10-jarig bestaan gevierd en kreeg Zwaluwen een eigen clubvlag en twee doelnetten cadeau. In deze begin jaren ’30 van de 20e eeuw verhuisde Zwaluwen naar het Fonteinland, dit i.v.m. een tekort aan voetbalvelden in Leeuwarden. In 1934 was het ledentalgestegen naar 42. Voorzitter Bauke Bakker (welke Zwaluwen na zijn overlijden nog een legaat naliet) was het jaar daarvoor, bij zijn vertrek naar Amsterdam, benoemd tot ere-voorzitter (nadien vielen nog 2 personen deze eer ten deel: Meindert Tadema en, heel recent, Hans van Breeden).

In 1934 nam de alv ook een voorstel aan om voor en na de wedstrijd geen alcohol te nuttigen. Al in1935 werd dit voorstel weer ingetrokken. Het eerste clubblad verscheen in augustus 1939 (waarmee enkele jaren geleden – in navolging van meer Leeuwarder verenigingen overigens – werd gestopt). Inde late jaren ’30 en in de oorlogsjaren was er wederom een andere speellocatie. Vanaf het Fontein-land verhuisde Zwaluwen naar het (toen nog buiten de stad gelegen) terrein op de Schenkenschans. In juni 1945 was het aantal leden gegroeid naar meer dan 400.

Voetbal, korfbal en volleybal

Onder de Zwaluwenvlag was er meer dan voetbal. Als voorloper van een moderne omnivereniging werd op 4 mei 1944 een korfbalclub opgericht. In 1962 scheidde dit deel zich af in de toenmalige korfbalvereniging Rapiditas. In 1955 was toen ook al een volleybalafdeling opgericht. In het seizoen1956/1957 telde Zwaluwen een totaal van 170 voetballende leden, 61 korfballers en 13 volleyballers. De volleybaltak stopte in 1962.

20-jarig bestaan, officiële naam

De receptie voor het 20-jarig bestaan wordt augustus 1944 in Zalen Schaaf gehouden. In september 1945 besloot de alv in de benaming “voetbalvereniging” te vervangen door “sportvereniging”, dit gelet op de toen net opgerichte korfbaltak. Sedert 1946 is de officiële naam van de vereniging “Christelijke Sportvereniging De Leeuwarder Zwaluwen”.

25- en 30-jarig bestaan; Marnixterrein; ’t Nijlân

In 1949 was de club een kwart eeuw oud. Bij de viering in het Oranje Hotel werd een verhuizing naar het Marnixterrein (tegenover het huidige FEC/WTC-hotel) aangeboden. Een terrein met slechts één veld (reden waarom ook nog gebruik moest worden gemaakt van het Fonteinland). In dit jubileumjaar bereikte Zwaluwen 1 de vierde klasse van het zaterdagmiddagvoetbal KNVB. Bij het 30-jarig bestaan (1954) werd de 3e klasse bereikt. In 1958 telde de club 392 leden. Met dit ledenaantal deed zich een nieuw probleem voor: woekeren met de beschikbare speelruimte aan de Marnixstraat en op het Fonteinland. De prestaties leden er niet onder. Rond 1960 was Zwaluwen meermaals de sterkste vereniging in het noordelijke zaterdagvoetbal. In 1964 kreeg Zwaluwen op het Marnixterrein de beschikking over een geluidsinstallatie.

In 1967(seizoen 1966/1967) ging Zwaluwen spelen op ’t Nijlân (toen nog met Friesland en FVC). Op dit sportpark speelt Zwaluwen tot op de dag van vandaag. In 1967 waren er nog geen kleedkamers. Er moest toen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers op de sintelbaan. De trap bij de tribune was toen de ingang van het hoofdveld. In 1966/1967 speelde alleen het 1e team nog op de nieuwe accommodatie. Pas nadat een jaar later de kleedkamers, fietsenstalling en kleine kantine (huidige ballenhok) gereed kwamen volgden ook de andere teams. In het begin speelden ook Friesland en FVC op ons hoofdveld. Al snel werd er een verdeling gemaakt en ging elke vereniging een eigen unit op het sportpark bespelen. Zwaluwen op de twee velden bij het parkeerterrein.

Clubhuis (’t Zwaluwnest); scorebord, tribune en speeltoestellen

In café Eijgelaar aan de Ossekop ontstond het idee voor een clubhuis. Op 15 april 1972 startte de bouw (met Dick Nijenhuis als grote gangmaker). Op 2 september 1972 opende toenmalig burgemeester Joh. Brandsma het nieuw gebouwde clubhuis dat de naam ’t Zwaluwnest kreeg (bedacht door de jeugdleden Freek Weidema en Friso Runia). Met dit nieuwe clubhuis kon de oude “kleine kantine” (het huidige ballenhok) worden verlaten (in de jaren ’70 hield Zwaluwen 1 hier nog de wedstrijdbesprekingen). Incidenteel was overigens ook wel eens gebruik gemaakt van de kantine van atletiekvereniging Leonitas.

Na de opening van het nieuwe clubhuis werden er gefaseerd nog uitbreidingen gerealiseerd. Zo werden er o.a. nog een keuken met opslag, commissiekamer en bestuurskamer bijgebouwd, evenals een drukkerij voor het eigen clubblad en een extra berging en toilet.. In 1987 werd vervolgens nog een nieuwe toiletgroep gebouwd en in 1990 werd de kantine met nog eens circa 8 meter verlengd. In2002 is er een geheel vernieuwde bar in ’t Zwaluwnest geplaatst.In 1982 kreeg

Zwaluwen een elektronisch scorebord, een productie van Anton Hendriks en zijn vader.

In 1993 werd Zwaluwen verrijkt met een overdekte tribune, dit met 350 kuipstoeltjes.

Om de kinderen tijdens trainings- en voetbaldagen te plezieren werd een aantal jaren geleden ook een speeltuintje aangelegd en werd later nog een panna-kooi geplaatst. Vorig jaar werd op het middenterrein nog een betonnen tafeltennistafel geplaatst.

Zijn de ontwikkelingen hiermee voorbij? Nee! In onze presentatiegids 2011-2012 (hier te downloaden) zet de dit jaar aangetreden nieuwe voorzitter Jan Adema hoog in: “binnen drie jaar hebben we een nieuw clubhuis”.

Kunstgras met verlichting

Door de oudere garde destijds vaak verfoeid. Toch in een aantal jaren enorm gegroeid binnen onze sport. Het kunstgras. Een aantal jaar geleden heeft ook Zwaluwen de beschikking over een kunstgrasveld gekregen. Het ruimtegebrek werd hiermee enigszins ingeperkt, temeer omdat Zwaluwen bij het in gebruik nemen van dit veld tegelijk de beschikking kreeg over lichtmasten met kunstlicht.

Sportieve ontwikkeling Zwaluwen 1 vanaf 1962/1963

In het seizoen 1962/1963 kwam Zwaluwen na 8 seizoenen 3e klasse uit in de 2e klasse. Dit was toen het hoogste niveau in het zaterdagvoetbal. Drie seizoenen in de 3e klasse volgden. Ook in1966/1967 duurde het verblijf in de 2e klasse maar één seizoen. Het duurde vervolgens 5 seizoen alvorens in 1972/1973 weer in de 2e klasse uitgekomen mocht worden (na een promotie ondertrainer Fred Dutrieux), helaas wederom voor één jaar. Na 2 seizoenen 3e klasse werd er vervolgens in de periode 1975/1976 – 1980/1981 2e klasse gespeeld. Na 2 jaren 3e klasse volgde in1983/1984 zelf een jaartje 4e klasse. Na een kampioenschap in 1984 onder trainer Gerrie de Jonge volgden 5 jaren 3e klasse. Ook in 1989/1990 moest weer een jaartje 4e klasse worden gespeeld. Na 2 daaropvolgende jaargangen 3e klasse volgde toen weer één jaar 2e klasse (in1991/1992 won Zwaluwen onder trainer André Velting de nacompetitie en promoveerde daarmee naar de 2e klasse) en 2 jaren 3e klasse. In 1994/1995 werd onder trainer Jaap Zijlstra (later ook bestuurslid) de nacompetitie gewonnen. Promotie werd afgedwongen door de beslissingswedstrijd tegen Noordscheschut (na strafschoppen) te winnen.

Vanaf 1995/1996 leek Zwaluwen definitief de stap omhoog te maken. Na dat jaar in de 2e klasse volgden er 5 in de 1e klasse (promotie naar de 1e klasse, onder trainer Jaap Zijlstra, was overigens een gevolg van een reorganisatie in de klassen). In 1999/2000 mocht Zwaluwen na winst in de nacompetitie (onder trainer Marcel Valk) een beslissingswedstrijd spelen om promotie naar de Hoofdklasse. Op het veld van a.s.v. Dronten bleek Volendam echter met 4-1 te sterk.

Een jaar later (seizoen 2000/2001) wisten Marcel Valk en zijn manschappen de nacompetitie om promotie wederom winnend af te sluiten. In de daaropvolgende beslissingswedstrijd, op het veld van Genemuiden, werd c.s.v. Apeldoorn met 2-1 verslagen. David Elmendorp schoot Zwaluwen met zijn2-1 toen wel de Hoofdklasse in. Voor het eerst in de historie van onze club. Schitterende wedstrijden tegen de top van het zaterdagvoetbal (o.a. Spakenburg en V.V.O.G.) volgden. Bij de eerste thuiswedstrijd tegen WHC bleek de bestuurskamer direct te klein en werd besloten tot een herinrichting. Op 2e Paasdag werd thuis op een zonnige en zeer druk bezochte voorjaarsavond een remise tegen Harkemase Boys behaald. Helaas mocht dit mooie avontuur maar één seizoen duren. Het was het seizoen van “net niet”. Bij wedstrijden van 80 minuten zou Zwaluwen dat seizoen zeker in de Hoofdklasse gebleven zijn.

Drie seizoenen in de 1e klasse volgden. In 2005/2006 wist trainer Fred de Boer Zwaluwen na één seizoen direct weer uit de tweede klasse te krijgen. Naast de promotie via nacompetitie waren er in dat seizoen ook aansprekende bekerresultaten. Na 2 seizoenen 1e klasse volgden weer 2 seizoenen 2e klasse. Trainer Johan Groote wist in 2009/2010 het kampioenschap binnen te halen en daarmee promotie naar de 1e klasse af te dwingen. Trainer Marcel Valk keerde terug, de selectie begon slecht, maar na een ijzersterk eindschot werd in 2010/2011 uiteindelijk nog de 5e plaats behaald.

Zwaluwentalent

Zwaluwen heeft goed voetballers voort gebracht. Een enkeling mocht op een heel mooi niveau acteren. Klaas Dijkstra (bijnaam “Bellie”) was de eerste noordelijke zaterdagvoetballer in het Nederlands zaterdagelftal. Met dit team verloor hij op 25 april 1953 met 0-2 van België in Leiden.Ron Postma behaalde het profvoetbal en vertrok 1992 naar het plaatselijke Cambuur. In de eredivisie mocht hij o.a. uitkomen tegen Vitesse en PSV. Youssef Danchour (uit Togo afkomstig en woonachtig in het toenmalige asielzoekerscenrum Bonkevaart) en Ties Heldens vertrokken naar SC Heerenveen (laatstgenoemde speelde april 1998 zijn 1e wedstrijd aldaar). Dergelijk spelersvertrek betekende sportief verlies, maar financieel gewin. Bij een debuut in het betaalde voetbal diende de profclub destijds 10.000 gulden aan Zwaluwen te doneren. Een generatie eerder kon de uit Ferwerd van Wardy afkomstige Minne Bouma de lokroep weerstaan. Hij ging destijds niet in op aanbiedingen van Cambuur, Heerenveen en Groningen. Ook de nieuwe trainer van volgend seizoen, Mark Bosma, brak door. Via Broekster Boys kwam hij bij Werder Bremen terecht. Knieproblemen stonden aan een echte grote doorbraak in de weg, wel kwam hij nog uit voor Osnabrück. Tot op de dag van vandaag stromen jeugdspelers van onze club door naar Heerenveen en Cambuur/Groningen. Dit seizoen heeftLucas Bijker zijn debuut gemaakt in de hoofdmacht van Cambuur. Buurman (en toenmalig bestuurs-lid) Hans van Breeden adviseerde hem om als 5-jarige bij Zwaluwen te gaan voetballen. Lucas begon als talentje bij ons in de F'jes. Zijn vader en (huidig voorzitter) Jan Adema waren toen zijn leiders. Na een aantal jaren stapte Lucas over naar FVC om vervolgens door te stromen naar de jeugdopleiding van Cambuur (nadien combinatie Cambuur/Groningen)Welke Zwaluw zal als volgende doorbreken in het betaalde voetbal?

Topscorers

Voetbal blijft uiteindelijk om de doelpunten gaan. In de top drie van doelpuntenmakers voor Zwaluwen 1 staat huidig Zwaluwen-1-aanvoerder Edwin Nicolai momenteel bovenaan met 92 doelpunten, gevolgd door huidig Zwaluwen-1-spits Mark Kleefstra met 74 doelpunten. Op de 3e plaats volgt de huidige CVVO-trainer Johan Wijnsma met 71 doelpunten. Youssef Danchour volgt met 33 doelpunten en daarna Abe Kuipers en Mark Bosma (trainer 2012/2013!) met elk 31.

Sponsoren/Zakenclub

Zonder commercie geen voetbal vandaag de dag. De contributieopbrengsten volstaan hiervoor al lang niet meer. De kantineopbrengsten zijn voor mening club zeer belangrijk, maar ook ontoereikend. Naast (toenmalige) clubbladsponsoren kreeg Zwaluwen reclamebordsponsoren, donateurs, eenclub van 50 en allerlei andere bronnen van inkomsten. De hoofdsponsor presenteerde het bedrijf op het shirt van Zwaluwen 1. In 1989 trad Bouwbedrijf Tadema aan als hoofdsponsor. Dit bedrijf werd als hoofd-sponsor afgelost door AFI Incasso. Dit seizoen is een sponsorgroep (Kijlstra; Autobedrijf Eugen Tiesma; De Jeger InstallatieWacht en IdFrm) op het wedstrijdtenue van Zwaluwen 1 te vinden. Belangrijk voor de financiële ondersteuning van de vereniging is ook de oprichting van eenZakenclub geweest. Leo Tadema heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Zaalvoetbal / Dames en meisjes / Kabouters

Met korfbal en volleybal zagen we andere takken van sport onder onze verenigingsvlag. Ook binnen de voetbalsport zelf zien we ontwikkeling binnen onze vereniging. Begin deze eeuw kwam Zwaluwen nog met 4 (senioren) zaalvoetbalteams uit in de competitie. Tegenwoordig zien we deze tak alleen nog in de wintercompetities door de jeugdteams uitgevoerd worden. Aan de andere kant hebben we weer een uitbreiding gezien. Het dames- en meisjesvoetbal heeft in enkele jaren een grote vlucht genomen en is een waardevolle aanvulling binnen de vereniging gebleken. Ook een jongste categorie voetballertjes, de kabouters, is aan de jeugdteams toegevoegd.

Allerlei

Hebben we hiermee nu de historie van onze vereniging beschreven? Geenszins! Alhoewel de opsomming alhier nog aardig uitgebreid is, is deze verre van volledig. Binnen een levendige club als de onze zie je haast wekelijks allerlei bijzondere ontwikkelingen. Het voert te ver om deze allemaal te beschrijven. Een jubileum is dan een mooi moment om bij dit soort zaken stil te staan. De kans is dan ook groot dat we dan bijvoorbeeld horen over het huren van de Europacup 1988, de bijzondere prestaties van Zwaluwen A1 in 1996 (kampioen 3e divisie en het seizoen daarna dus uitkomend in de 2e divisie) en de “vrijages” van onze vereniging met Blauw Wit’34. Bij zo’n jubileum moet er wat te praten blijven tenslotte.

De toekomst

In het jubileumjaar 1999 telden we meer dan 500 leden. Terugkijken is mooi, maar …. voetballers willen immers altijd de volgende wedstrijd winnen. Daarom blikken we niet alleen terug maar blijven we ook toekomstgericht. Inmiddels (maart 2012) tellen we 688 leden. We willen ook in de komende jaren mooie verenigingsmomenten en sportieve prestaties bijschrijven. Momenten en prestaties waarbij we dan tijdens ons jubileum stil willen staan. Wil jij ook deel uit gaan maken van onze geschiedenis…..?? En erbij zijn als we over 12 jaar weer terugblikken…?? Of misschien al over 2 jaar in 2014, als we ons 90-jarig jubileum vieren (een feestje laten we niet lopen, naast sportieve ambitie staat onze club immers ook bekend om de gezelligheid!)? Kom eens langs als supporter, ofmeld je aan als spelend lid, sponsor of vrijwilliger!!

Nb heb je tips, correcties of bijzondere zaken uit onze historie te melden? Mail:ronaldchofman@hotmail.com deze dan naar ons door. De dag van vandaag is morgen al historie. We willen deze pagina graag leeswaardig en actueel houden (en ook alvast nadere informatie voor ons aanstaande jubileum verzamelen).

RH, maart 2012