De sponsorcommissie Leeuwarder Zwaluwen is een feit.

De samenstelling van de sponsorcommissie is afgelopen jaren aan de nodige veranderingen onderhevig geweest. Vertrek, ziekte, werk, etc hebben geleid tot een onderbezetting met gevolg dat minder aandacht kon worden besteed aan sponsoring van Leeuwarder Zwaluwen. Met het aantreden van enkele nieuwe leden heeft de commissie nu meer mogelijkheden. Ook de oprichting van de Zakenclub Leeuwarder Zwaluwen speelt hierin een belangrijke rol.
Op dit moment bestaat de sponsorcommissie uit de volgende leden: Henk Busstra,  tevens lid algemeen bestuur, Jan Smit en Hessel van Tuinen. Tevens  wordt overleg gevoerd met het bestuur van de Zaken Club Leeuwarder Zwaluwen.
De sponsorcommissie heeft voor zichzelf als doel gesteld de sponsorinkomsten jaarlijks te laten stijgen. Om deze doelstelling te realiseren mag er geen onduidelijkheid zijn binnen de vereniging over wie waarvoor verantwoordelijk is.
De sponsorcommissie is de spil in alle fundraising activiteiten. Zowel intern als extern bewaakt zij het beleid.
Van alle sponsorafspraken en acties door bestuur en/of andere commissies dient de sponsorcommissie op de hoogte te zijn. Dat wil niet zeggen dat de sponsorcommissie alles moet initieren/uitvoeren maar is het wel zaak dat zij betrokken wordt bij en op de hoogte is van de verschillende afspraken.
Leeuwarder Zwaluwen heeft diverse mogelijkheden en modellen om invulling te geven aan sponsoring.
Heb je interesse om zelf te sponsoren of heeft je werkgever mogelijk interesse? Neem dan gerust contact op met de sponsorcommissie.
Mocht je je commerciële talenten en netwerk willen inzetten voor Leeuwarder Zwaluwen neem dan contact op met de sponsorcommissie via Henk Busstra 06-53312197 of via
De Sponsorcommissie
Henk Busstra (tevens lid algemeen bestuur)
Jan Smit
Hessel van Tuinen
  Via onderstaande link kan je het sponsorplan bekijken:
Meer informatie binnenkort beschikbaar:
  • Hoofsponsor
  • Subsponsoren
  • Zakenclub
  • Shirtsponsoren
  • Sponsormogelijkheden

 

 

 

Leeuwarder Zwaluwen draait op veel vrijwilligers. Om de kwaliteit en het sportniveau van Leeuwarder Zwaluwen te waarborgen is jullie hulp dan ook erg belangrijk. Daarom zijn wij op zoek naar sponsoren die onze club willen steunen.

Ken jij een bedrijf binnen je netwerk, bedrijfsvriendenkring, familie of buren die Leeuwarder Zwaluwen zouden willen sponsoren? Dan kun jij zelf, snel en makkelijk geld verdienen! Hoe? Voor iedere nieuwe shirt- of reclamebord sponsor die jij aandraagt, belonen wij jou namelijk met een cadeaubon van € 25,- Een prachtig bedrag! Wat moet je hiervoor doen? 

Meld de mogelijk geïnteresseerde sponsor aan via sponsorcommissie@leeuwarderzwaluwen.nl. Een lid van de Sponsor Commissie van Leeuwarder Zwaluwen neemt dan contact op met de potentiele sponsor. Wanneer de handtekening is gezet onder het nieuwe 3-jarige sponsorcontract, dan ben jij € 25,- rijker!

De kosten voor een reclamebord zijn eenmalig 185 euro en per jaar 175 euro. Het reclamebord kent een afmeting van 3 meter bij 75 cm en wordt rondom het drukbespeelde en drukbezochte hoofdveld geplaatst. Maatwerkprijzen mogelijk bij afname van twee borden of meer. Uitgangspunt is een driejarig partnership. 

Dus breng ons in verbinding met een nieuwe sponsor en je ontvangt € 25,- als dit daadwerkelijk leidt tot nieuwe sponsoring. Voor aanmeldingen of nadere informatie kun je de sponsorcommissie per e-mail bereiken: sponsorcommissie@leeuwarderzwaluwen.nl

Met sportieve groet,
 
Sponsor Commissie Leeuwarder Zwaluwen