Wat is de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw? Hoe staat het met de besluitvorming, financiering en allerlei andere zaken? Vanaf 17.30 uur vanavond staken afgevaardigden van de diverse commissies hiervoor de hoofden bij elkaar. Op heel korte termijn zullen wij de informatie met u gaan delen via nieuwsbrieven, social media en website. Ook op de aanstaande oudejaarsborrel en nieuwjaarsreceptie zal dit onderwerp ongetwijfeld kort de revue passeren. Natuurlijk zal ook de ALV ingezet worden voor het delen van informatie en uiteindelijke besluitvorming. Vooruitlopend hierop kan er al gemeld worden dat er vandaag al sonderingsonderzoek op onze accommodatie werd verricht (hoe is de bodemopbouw; hoe lang zullen de heipalen straks moeten worden voor een goede fundering?). De 3e foto laat zien dat veranderingen ook hoognodig zijn.

 

De “vergadertijgers” togen positief huiswaarts Niet onbelangrijk bij een vereniging die de financiering helemaal zelf ter hand zal nemen en (mede daarom)- na casco oplevering – ook veel taken zelf wil oppakken. De toekomst lijkt hoopvol. Een fraaie nieuwe accommodatie lijkt dichterbij te komen. Mooi toch met een binnen enkele jaren al naderend eeuwfeest (15 aug. 2024)!!

WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

Copyright © 2024. All rights reserved.
Een Creatie van Calliope Creations