De samenstelling van de sponsorcommissie is afgelopen jaren aan de nodige veranderingen onderhevig geweest. Vertrek, ziekte, werk, etc hebben geleid tot een onderbezetting met gevolg dat minder aandacht kon worden besteed aan sponsoring van Leeuwarder Zwaluwen.
Met het aantreden van enkele nieuwe leden heeft de commissie nu meer mogelijkheden. Ook de oprichting van de Zakenclub Leeuwarder Zwaluwen speelt hierin een belangrijke rol.
Op dit moment bestaat de sponsorcommissie uit de volgende leden: Henk Busstra,  tevens lid algemeen bestuur, Jan Smit,  Hessel van Tuinen. Tevens  wordt overleg gevoerd met het bestuur van de Zaken Club Leeuwarder Zwaluwen.
De sponsorcommissie heeft voor zichzelf als doel gesteld de sponsorinkomsten jaarlijks te laten stijgen. Om deze doelstelling te realiseren mag er geen onduidelijkheid zijn binnen de vereniging over wie waarvoor verantwoordelijk is.
De sponsorcommissie is de spil in alle fundraising activiteiten. Zowel intern als extern bewaakt zij het beleid. Van alle sponsorafspraken en acties door bestuur en/of andere commissies dient de sponsorcommissie op de hoogte te zijn. Dat wil niet zeggen dat de sponsorcommissie alles moet initiëren/uitvoeren maar is het wel zaak dat zij betrokken wordt bij en op de hoogte is van de verschillende afspraken.
Leeuwarder Zwaluwen heeft diverse mogelijkheden en modellen om invulling te geven aan sponsoring.
Heb je interesse om zelf te sponsoren of heeft je werkgever mogelijk interesse? Neem dan gerust contact op met de sponsorcommissie
Mocht je je commerciele talenten en netwerk willen inzetten voor Leeuwarder Zwaluwen neem dan contact op met de sponsorcommissie via Henk Busstra 06-53312197 of via
De Sponsorcommissie

WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

Copyright © 2024. All rights reserved.
Een Creatie van Calliope Creations