Voorlopige teamindelingen 2023-2024

Aan de junioren en pupillen en hun ouders,

Hieronder vinden jullie de voorlopige indeling voor het seizoen 2023-2024. De indelingen zijn onder andere gebeurd op basis van observaties door onze Hoofd Jeugdopleidingen Johan Rietdijk bij competitiewedstrijden, trainingen en informatie van de trainers. Het jeugdbestuur heeft de concept-indeling vervolgens voorgelegd aan de coördinatoren en leiders.

Ontwikkeling, niveau, uitdaging & sociale verbanden zijn belangrijke uitgangspunten voor de indeling, maar een werkbaar aantal spelers per team is natuurlijk een eerste randvoorwaarde.

Voorlopige indeling
Net als voorgaande jaren spreken we vooralsnog over een voorlopige indeling.

  • Op dit moment komen er nog veel aanmeldingen binnen. Indien er mogelijkheden zijn om een nieuw team te formeren kan dit gevolgen hebben voor de indeling van de bestaande teams in dezelfde leeftijdscategorie.
  • Onvoorziene opzeggingen kunnen hetzelfde effect hebben. In deze gevallen wordt er contact opgenomen met de betrokken spelers.
  • Spelers die wel enkele trainingen hebben gevolgd maar nog niet zijn ingeschreven zijn nog niet meegenomen in de indeling.
  • Ook in de voorbereiding en tijdens de start van de competitie kunnen nog een aantal wijzigingen plaatsvinden. In dat geval neemt de trainer persoonlijk contact op.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Rietdijk of het jeugdbestuur.

We wensen jullie een mooie afsluiting van het lopende seizoen toe en een goede zomer.

Tot slot
Veel ouders en andere vrijwilligers (trainers, leiders, coördinatoren, scheidsrechters, kantine-personeel en anderen) hebben dit jaar weer hun uiterste best gedaan om alles in goede banen te leiden en onze jeugd een plezierig voetbalseizoen te bieden. Zonder jullie inzet was dit niet mogelijk geweest. Hartelijk dank daarvoor!

Het jeugdbestuur

PS: Het jeugdbestuur is naarstig op zoek naar versterking. Heb je belangstelling of vragen, stuur een mail naar: jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl

Leave a comment

WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

Copyright © 2024. All rights reserved.
Een Creatie van Calliope Creations